הרע: "ערה?"

ערה. די קפה! "ראי בחור, הביני סיכון וכיס יניב הרוח", ביאר הפקיד הרע.

***

הרעיד הרעם מערה. די! ערה.

***

הרעב לסקס / לב: "ערה?"

***

ערה? רצית יצר הרע?

***

ערה? לילה רע.

***

הרעם: "ערה?"

***

ערה? יהיה רע.

***

"ערה?" זה רע.

מודעות פרסומת

הזזה

"זוז
משם!"
הִנה
יהי
כך,
אצא
משם
הֵנה.

סוס מקרוב יגסוס? סוס גיבור, קם סוס

מסידרת חיות

רתום סוס? מותר
הִכה
בגב
אבא
ובלבו

אבא
דוד
היה
לז"ל?
חו"ח

תודות
לאל

שיש
יחי
אבא

סייס
נתן
מום
סרס
סוס

פרש שרף
תחת
סוס
יאמר סוס רמאי:
"אגסוס כסוס גא"

תם לו הסוס, הולמת
אמא
הסוסה
בלב
הי-סוס-יה.

אנשים רבי פעלים

כך
היה:
דוד
הָגה
הָזה
הִטה
הִכה
הִסה
זרז
כרך
נִגן
נִוון
נתן
סרס
פרף
צייץ
רייר
שִבש
שִלש
שִמש
שרש

כך
הווה:
דוד
מגמגם
מהמהם
מזמזם
מטמטם
מנמנם
מעמעם
מפמפם
מצמצם
מתיתם
מאם

הִלה
הִגגה
הִללה
הִממה
הִססה
הבהבה
הדהדה
הנהנה
הרהרה
"הבה
נתחתן!"

הִלה
הרה
בלב
הלילה
הזה
ולוּ
יהי
כך:
הִלה
אמא
דָּוד
אבא
נתן
דוֹד.

רב פעלים רב

מילים שהגימטריה שלהן פלינדרומית

מסידרת פלינדרומים גם בגימטריה

בסוגריים רשומה הגימטריה של המילה:

מילים

(22) הווה, חוח
(44) הידודיה, כְּדך
(66) לול, לגגל
(88) מדדם, מחם
(606) שוש
(686) משושם
(808) תחת *

 

* תחת – לא רק המילה עצמה פלינדרומית, אלא גם מה שהיא מייצגת סימטרי (מילים שמייצגות איבר סימטרי, בעברית ובמשמעות זהה באנגלית: דד, ציץ <-> boob, tit).
בנוסף, בצופן אתב"ש הפענוח של תחת היא מילה פלינדרומית בעלת משמעות – אסא.

הִכּה

פלינדרומים בשורות

הכתרה. מהר! תכה
קת, שומר מושתק
נוטל שלטון
צפוני מורד מדרום, ינופץ
פסל על סף
הארמון ומראה
מלך נכלם
ישאר בראשי.

***

הכיבוש הכתיב: רע ערבי, תכה! שוב יכה
שוב יכה ונלמד: דם לנו, הכיבוש.

***

מי תכה להכתים?
הכתמה בהם תכה.

***

הך! מהירה הרי המכה
הסטירה הרי טסה.

***

הלימת מילה:
הכתיבה בי תכה.

***

אל נטשה, תכה כת השטן, לא?
מול ה' תהלום.

***

משפטים פלינדרומים

מיחל אנוכי לטוב. טוב חסר הערב (רע הרס). חבוט. בוטל. יכו נאלחים.

***

דב את נטע מכה, כמעט נתאבד.

***

ברק יכה. אור רואה כי קרב.

***

הכיש, חנק – נחש יֻכה.

***

הִכו. נחבל בחנוכה.

***

הכי כבד בך יכה.

***

מי כמונו מכים?

ירי דו-צדדי (הירי חוזר אלינו בהפוכה)

ירי.