מי גלש בשלגים?

שירים פלינדרומים

הציץ מבעד אשנב
אתמול בערב שירה
גלש איש רוח צפונה
בערב שירה
הר ישבּׂר עב

הנוף צחור
שיא שלג
הר ישב רעב –
לוֹ מתאבן
שאדע במציצה.

***

מלבין שלג
צח יפֹּל
הנוף: מורד
רכס צרפתי
רוחץ באשד
קיר בהר הבריק
דשא בצחור
יתפרץ סכר
דרום פונה
לפי חץ
גלשן יבלם.

***

מים, שלג
רוח, שלג
די לשלג
שגלש לי!
דגל שחור
גל שמים.

***

שיר פלינדרומי שכל מילה בו פלינדרומית בגימטריה

קפא לובן האור
שלג גלש
רואה נבוּל אֹפק.
(181, 88, 212, 333, 333, 212, 88, 181).

***

משפטים פלינדרומים

קר באי – לפה דחפה שלגון נערה. דעי: קרב גל של שלג ברקיע! דהר ענן וגלש הפחד, הפליא ברק.

***

גלשונים זהרו אבל בלב אור הזמינו שלג.

***

גלשנו מהר כי ניכר המון שלג.

***

גלש האיש בשיא השלג.

***

רוח, שלג, דגל שחור.

***

גל שבור מרוב שלג.

***

גל שינוי: ביוני שלג.

***

גל שרב שבר שלג.

***

גלשתי בבית שלג.

***

גל שבר רׂב שלג.

***

שלגון לנו גלש.

***

גל שלג.

***

פלינדרום בשורות

נכס מְסֻכּן
מי פער גג רעפים?
חור. פנימה מינף רוח
שלג שגלש
גג
התקין שוב, לֻכלך לבוש. ניקתה.

***

צירוף מילים שכל מילה בו פלינדרומית בגימטריה

גלשן שלג (383, 333).

***

משפטים פלינדרומים שכל מילה בהן פלינדרומית בגימטריה

בדה שלג, גלש הדֹב (11, 333, 333, 11).

***

גלש תחת שלג (333, 808, 333).

פלינדרום בשורות בו סך הגימטריה של כל המילים בשורה פלינדרום

תחת (808)
שלג גלש (666)
קלח, וחלק (282)
קרח. חרק (616)
הקול, לוקה. (282)

***

שיר פלינדרומי בחרוזים בשורות ובו כל מילה פלינדרומית בגימטריה

השיגה לבושה, השובל הגישה (323, 343, 343, 323)
שלחה ש"ג – יִגש. הֻחלש (343, 303, 313, 343)
השבוי – בושה. הַשוב יוּבשה? (323, 313, 313, 323)
שלג מֻשג, גשם גלש (333, 343, 343, 333)
השמח ושש? ששו חמִשה. (353, 606, 606, 353)

* גם מספר האותיות בשיר זה, 77, הוא מספר פלינדרומי.

מודעות פרסומת

פלינדרומים קצרים שגימטריה של כל אחת מהמילים בהם פלינדרומית

1) קפא לובן האור, שלג גלש, רואה נבוּל אֹפק.

הגימטריה של המילים בהתאמה: 181, 88, 212, 333, 333, 212, 88, 181.

2) בדה שלג, גלש הדֹב.

הגימטריה של המילים בהתאמה: 11, 333, 333, 11.

3) רכב הסוס, תחת סוסה בכר.

הגימטריה של המילים בהתאמה: 222, 121, 808, 121, 222.

הפלינדרום שלעיל כולל הומוגרפים, ויכול להיקרא במספר אופנים שונים.

מחרוזת פלינדרומים קצרים גם בגימטריה

מסידרת פלינדרומים גם בגימטריה

(הגימטריה של כל שורה פלינדרומית ורשומה בסוגריים)

עבר ארבע (545)
הווה (22)
חמש – שְמח, (696)
שׂוּש! (606)

***

זמר רֶמז (494)
חלש שלח: (676)
לוקה הקול. (282)

***

בחרוזים

מד"א, בְזֹב אדם (101)
מד-דם*. (88)

* הצירוף מד-דם והמילה האנגלית הפלינדרומית MADAM הם הומופונים.
המילה MADAM מופיעה בפלינדרום מפורסם – אדם מציג את עצמו לפני חוה בגן עדן:
MADAM, IN EDEN, I'M ADAM
(EVEN, EVE)

צמד שירים פלינדרומים בחרוזים בו כל אחת מהמילים פלינדרומית בגימטריה

(הגימטריה של כל מילה ומילה בשורה פלינדרומית ורשומה בסוגריים)

השיגה לבושה, השובל הגישה (323, 343, 343, 323)
שלחה ש"ג, יִגש. החלש (343, 303, 313, 343)
השבוי? בושה. הַשוב יוּבשה? (323, 313, 313, 323)
שלג מֻשג, גשם גלש (333, 343, 343, 333)
השמח ושש? ששו חמִשה. (353, 606, 606, 353)

הערה: גם מספר האותיות בשיר זה, 77 הוא פלינדרום.

***

ריב, סבר רב, סביר (212, 262, 202, 272)
ריב כבר, רב כביר! (212, 222, 202, 232)
ריב עבר רב – עביר (212, 272, 202, 282)
ריב? סִירב, כבר יסביר (212, 272, 222, 282).

מחרוזת שירים פלינדרומים בגימטריה פלינדרומית של כל אחת מחמש השורות

מסידרת פלינדרומים גם בגימטריה

(הגימטריה של כל שורה היא פלינדרומית ורשומה בסוגריים)

תחת (808)
שלג גלש (666)
קלח, וחלק (282)
קרח. חרק (616)
הקול, לוקה. (282)

***

קרוב ליל, בורק (686)
בכוך הכוכב (101)
כופה הִפּוך (222)
חִוֵּרת רוח (828)
בוקר רקוב. (616)

***

בחרוזים

בוטה הטוב – (44)
בו האל, לאהוֹב (88)
בוחר. חוב (232)
בדה הדֹב (22)
בורק מקרוב. (656)

מילים שהגימטריה שלהן פלינדרומית

מסידרת פלינדרומים גם בגימטריה

בסוגריים רשומה הגימטריה של המילה:

מילים

(22) הווה, חוח
(44) הידודיה, כְּדך
(66) לול, לגגל
(88) מדדם, מחם
(606) שוש
(686) משושם
(808) תחת *

 

* תחת – לא רק המילה עצמה פלינדרומית, אלא גם מה שהיא מייצגת סימטרי (מילים שמייצגות איבר סימטרי, בעברית ובמשמעות זהה באנגלית: דד, ציץ <-> boob, tit).
בנוסף, בצופן אתב"ש הפענוח של תחת היא מילה פלינדרומית בעלת משמעות – אסא.