מילים מאותן משפחות בעלות גימטריה פלינדרומית

טובה (22), יהוא* (22), יהבה* (22), חביב* (22), גל* (33), אגם (44), אליאב* (44), יגאל* (44), מיה* (55), טולי (55), נדיב* (66), מזל* (77), עז* (77), זבולון (101), פלא* (111), צאל* (121), עילאי* (121), נועה (131), מלכיאל* (131), אסף (141), אסיף (151), פועה (161)*, ציונה (161), סימונה (171), בר* (202), ברי* (212), זהר* (212), אורה (212), אוריה (222), אראל* (232), מרב* (242), אריאל* (242), ליאורה* (252), מירב* (252), בירן* (262), זמירה (262), עברי (282), צבר* (292), אבישי* (323), אשבל (333), שקד (404), אביאת (414), גיאת* (414), זהבית (424), דלית* (444), דנית (464), עדית (484), עידית (494), שרה* (505), שירה (515), עתליה (515), שפרה (585), שוש* (606), רוית* (616), שושי* (616), ששון* (656), נורית* (666), רעות (676), שמשון (696).

פלינדרומים

יון*, נוי* (66); נחל*, לחן (88); רות*, תור* (606); רומית*, תימור (656).

אנגרמות

ליהי*, הילי*, יהלי* (55); מלאכי*, מיכאל (101); אהרון*, נאורה, אורנה (262);
יריב*, ריבי* (222); רותם*, תומר* (646).

* כל השמות שמסומנים בכוכבית מופיעים בפלינדרום הארוך ביותר בעברית.

***

אלף (111), אפס (141), אלפיים (161) ארבעים (323), שלוש (636), שלושים (686), שמונה מאות (848).

***

טלה (44), עז (77), סנאי (111), חילזון (111), דבור (212), טיגריס (292), עכבר (292), סוס יאור (343), חתול (444), צפרדע (444);
תור (606), שלשול (666);
סייח (88), בכר (222);
צאן (141).

***

עפולה (191), גדרה (212), אריאל (242), גן-נר (303), כפר סבא (363), געש (373), גבעתיים (535), נתניה (515), באר שבע (575), ראש העין (636), ראש פינה (646), נתיבות (868), פתח תקוה (999).

***

גל (33), אגם (44), ימה (55), נחל (88);
אי (11), חולית (454);
אניה (66), גלשן (383);
זרימה (292), רחצה (303), שחיה (323).

***

סוּפה (151), שלג (333), גשם (343).

***

זיין (77), שגל (343), התעלס (565).

***

צמא (131), רעב (272).

***

אלף (111), דלת (434).

***

מילים פלינדרומיות מאותה משפחה
סידרת פלינדרומים גם בגימטריה

מודעות פרסומת

צמד שירים פלינדרומים בחרוזים בו כל אחת מהמילים פלינדרומית בגימטריה

(הגימטריה של כל מילה ומילה בשורה פלינדרומית ורשומה בסוגריים)

השיגה לבושה, השובל הגישה (323, 343, 343, 323)
שלחה ש"ג, יִגש. החלש (343, 303, 313, 343)
השבוי? בושה. הַשוב יוּבשה? (323, 313, 313, 323)
שלג מֻשג, גשם גלש (333, 343, 343, 333)
השמח ושש? ששו חמִשה. (353, 606, 606, 353)

הערה: גם מספר האותיות בשיר זה, 77 הוא פלינדרום.

***

ריב, סבר רב, סביר (212, 262, 202, 272)
ריב כבר, רב כביר! (212, 222, 202, 232)
ריב עבר רב – עביר (212, 272, 202, 282)
ריב? סִירב, כבר יסביר (212, 272, 222, 282).

תודות לאל, תודות

מסידרת קונוטציה מקראית

מתושלח. הגיל: 969 – ליגה! חלש ותם.

מַים מִים (11 מילים, 33 אותיות)

מסידרת פלינדרומים שמספר המילים ומספר האותיות בהם אף הם פלינדרומים

אבֹא
לגל
בלב
מַים

תחת
שמש
שחש
בגב
ידי
אצא
מִים.

פלינדרומים בני 4 מילים בעלי 33 אותיות

ייתוריכם – מכירותיו וויתוריכם – מכירותיי.

***

תולתלתם ותועתעתם – המהמתעתעות ומתלתלות?

כופה היוצר הלימת-מילה רצויה הפוך (101 מילים, 373 אותיות)

הגֵו תפוס, מותש גוף – ריצה פוסל. דעך שמן, רופס. טעם חמצמץ עתה. גישה להפוך דעי! האיצי בו, הריצי! המלשמוח יוצר פוסק, חדל? תישאר לחות בתוך הגוף? יובש, פוסק חום. פוסל טוב, תדע: אמות לוּ תלך (מאתמול רצון מות). "שיא לפניך!", פוסע וְדַי. חותֵם ראשית.

הבוקע רֹבד עצמאי? לצאת "מת" אצלי אמצע דבר.

עקוב! התישאר מתוח? ידוע סוף כי נפל איש, תום נוצר לו. מֻתאם כל תו לתו, מא' עד ת'. בוטל סוף – מוחק סוף שבו יפוג הכותב. תוחל ראשית. לדחק סוף, רצוי חום. שלמה יצירה וביציאה יעד כופה להשיג. התעצם, צמח מעט סִפּור; נמשך עד לסוף הציר, פוגש תום – סוף. תוגה.

***

שירים פלינדרומים המבוססים על הפלינדרום שלעיל

עיפות
הגֵו תפוס
מותש גוף
ריצה פוסל

אבי, האל, פוסק: "סוף!"
לאה יָבֹא לסוף הציר
פוגש תום, סוף
תוגה תופיע.

***

פוסק חום
פוסל טוב
פוסח טוב
פוסע ודי
ידוע סוף
בוטח סוף
בוטל סוף
מוחק סוף.

***

טעם חמצמץ עתה
כי נפל איש
"שיא לפניך!"
התעצם, צמח מעט.

 ***

משפטים פלינדרומים המבוססים על הפלינדרום שלעיל

חותֵם ראשית. בוקע רֹבד עצמאי, לצאת "מת" אצלי אמצע דבר. עקוב! תישאר מתוח!

***

כופה היוצר הלימת-מילה רצויה הפוך.

***

גישה להפוך דעי! יעד כופה להשיג.

***

סִפּור נמשך עד שדעך שמן, רופס.

***

האיצי ביצירה, הריצי ביציאה!

***

תוחל ראשית, תישאר לחות.

***

לדחק סוף. פוסק, חדל.

***

רצון מות – תום נוצר.

טֵרוף מפורט (33 מילים, 121 אותיות)

מסידרת פלינדרומים שמספר המילים ומספר האותיות בהם אף הם פלינדרומים

משגעון שמים עמד טֵרוּף
חור בלבנה – ילדים הִכו בחריפות
הרוע בא כְּיד המלך
מימש רעש בשער שמים

כְּלִמה.

די כאב עור התוף
ירח בוכה מיד
לי הנֵבל ברוח פורט
דֶמע מִים

שִנוּע גשם.

***

משפטים פלינדרומים המבוססים על הפלינדרום שלעיל

עמד טֵרוּף. חור בלבנה – ילדים הִכו בחריפות בתוף-ירח. בוכה מיד לי הנֵבל, ברוח פורט דֶמע.

***

משגעון שמים מִים. שִנוּע גשם.

***

מימש רעש בשער שמים.