מוסר פרסום

שיר פלינדרומי

מוסר כיווץ.
מוסר-פרסום
נכלולי לו, לכן
מוסר פרסום.
צווי כרסום.

משפטים פלינדרומים

מסר פשוט בטוש פרסם.

***

מוסר פרוץ, צור פרסום!

***

מוסר פה הפרסום.

פלינדרומים בשורות

יוצר, מוסר-פרסום רצוי:
תו אל תסבך, מילים כבס! תלאות
לשון שנופץ, מצפון שנושל
לאחור הכיבוס יִסוב, יכה רוח-אל.

מחרוזת שירים על בסיס הפלינדרום השני באורכו בעברית

השירים שלהלן מבוססים על הסיפור מימש ה' עולם מלוע השמים
(מחרוזת פרגמנטים ומשפטים פלינדרומיים המבוססים אף הם על הפלינדרום הנ"ל)

***

"כר יופי!" צוהל עצמי
כותב: "הנץ הפרח, מתת-אל
יוצר אל בושם מיוחד
ואביב נובל עזוּב – סֻלק"

עור שורף, יומס
רוגש הים ולח גופי
תום שנתי. שחר
רחשי תנשמות

יפוג חלומי השגור
סמוי פֵּרוש רוע
קלס, בוז, עלבון בי באו
דחוי ממשוב לא-רצוי

לא תתם חרפה
צִנה בתוכי
מצע לה
וציפוי רך.

***

רון לבוש רקיע
שמש מותחת הכיפה
תסרוג העיקשת
מִקרן שמש זורחת
תחרוז שמש
נרקמת שקיעה
(גורסת – הפיכה)
תחתום שמש
עיקר שובל נוּר.

***

תעגון שמש
תאיר קהל ילדים
ינעם לה

שורף לשמש רותחת
הטיל שרב אל
(לא בר-שליטה)

תחתור שמש לפרוש
"ה', למעני, מיד לילה!"
קריאת שמש נוגעת.

***

צפון מערב.
הלילה ירד
חלום שקע

מוסח מרעש המוח
הנֵבל ברוח פורט
רֹבד עצב נטש האור

רואה שטן
בִּצע דבר טֵרוף
חור בלבנה

חומה, שער. מחסום עִקש
מול חדרי הלילה
ברעם נופץ.

***

ידוע סופה – עונת מעבר
קר. עין-רקיע לחה
קורי חֹרף
משפשף כוכב
טאטא שמי תכלת

עב בעת לכתי
מש אט-אט בכוך
פשפש מפרח ירוק
החל עיקר ניע
רק רבע מתנועה פוסע ודי.

***

ברק יכה אור
קפוא שלג
צח יפֹּל

הנוף: מורד רכס צרפתי
דשא צחור רוחץ אשד
יתפרץ סכר

דרום פונה לפי חץ
גלש אופק
רואה כי קרב.

***

מותש גוף
האל פוסק: "סוף!"
עיפות תופיע
פוסק. סוף.
לאה פוגש תום.

ג-מילה

היסס? בואי, אובססיה.

***

תורך, מתה להתמכרות.

***

רׂך ממש ממכר.

***

גוף סם ספוּג / גוף סמים ספוג.

***

לב סם – סֶבל / לב סמים – סבל.

***

די לסם! מסליד.

***

קמע סם? סעמק.

***

מסעיר, מריע: "סם!"

***

ריב סם מסביר.

***

מסכן בנך (סם).

***

מסטול כלוֹט (סם).

***

מסתמן: מת (סם).

***

מסיבה – בי סם.

***

הבי סם למסיבה!

***

מסוכן תנ"ך וסם.

***

מי מסר סמים?

***

מסתיר ברית סם.

***

מסתור לרות סם.

***

מסלול תלול סם.

***

מסריח מחיר סם.

***

נבל נתן "לבן".

***

נבל מִסם "לבן".

***

מספיג נגיף סם.

***

פחד מסם, דחף.

***

מספיק תקיף: "סם"!

***

סם רע רמס.

***

סם חיי חמס.

***

סם – כולו כמס.

***

מסי: "לי סם".

הכתיבה בי תכה

שירים פלינדרומים

שיר כאב בתוכי כותב (בא כריש)

עמדה ניצחת תבוסה – בא כריש
בִּצע לֹע רתימה, טֶרף דחף פנימה
מלוע עברה צְוָחה, חוצה רבע עולם
ה' מינף פחד, פרט המיתר על עצב
שיר כאב. הִסו בת – תחצין הדמע.

***

משורר יתום מותיר רושם

עורג משורר יתום
מילים מלב ספד
היוצר אל להקה כותב

הִכתיבה תוכן
הלימת-מילה
נכותה בי תכה

בתוך הקהל לא רצוי
הֶדף סבל ממילים
מותיר רושם גרוע.

***

הלימת מילה

יוצר הגיש מילה-מילה
מאות אלף עד תו
כופה מילים
תו אל תו, אות לאות

מילים הפוכות דע:
פלא תואם
הלימה לי
משיג הרצוי.

***

הבית כָּמס קסם כתיבה

חרוץ אתה
כותב הגות
בתוך הבַּית כלא
חרבך בלבך
בְּרח אל כתיבה!
כותב תוגה
בתוך התא צורח.

***

משפטים פלינדרומים

בתוך ראשי נוצר משפט: "טפש מרצון ישאר", כותב.

***

כופה היוצר הלימת-מילה רצויה הפוך.

***

רצוי משוב – ממילים מבושם יוצר.

***

עומד וכותב בלב, בתוכו דמוע.

***

יוצר, אל תחשוש! חת לא רצוי.

***

תום אות – מילים תואמות.

***

אלף-בית – כתיב פלא.

***

תֹם מוזה זוממת.

פלינדרומים המבוססים על הפלינדרום הארוך ביותר בעברית

הפלינדרום הארוך ביותר בעברית
וריאציה על הפלינדרום הארוך ביותר בעברית

שירים פלינדרומים

תום שמות

יְקום יחֱרב
הֲרגה תִּקרב
פסו ימי מחר
השם רשימה יבחר

הֵרים ילד עירום
ישייך אל מרום
הילדים על גברים
ובנות סִדרו זָרים

הלוא שר תעמולה
יהרוג, ירצח תפילה
צילק דתי מר
איש ממורמר

יזֻמן פג, תַּם. שֶבר
הדת, רואה קֶבר
חֶנק חש, רָחש
יִראָה הלב, לַחש

בלי מענה לצרה
יבֹא, פוחד, רע
זועק ירא רמות
הרי שֵמות:

תום, שירה, תומר, אריק, עוז, ערד, חוף, אבי, הרצלה, נעמי, לב, שחל, בלהה, ארי, שחר, שחק, נח, רבקה, אור, תדהר, בשמת, גפן, מזי, רם, רומם, שיא, רמית, דקל, יצהל, יפתח, צרי, גורה, יהלום, עתר, שאולה, מירז, ורד, סתו, נבו, מירב, גל, עמי, דליה, מור, מלאכי, ישי, מורי, עדלי, מירה, רחביה, מישר, משה, רחמים, יוסף, ברקת, הגרה, בר, חי, מוקי…

***

מות תום

תם, מודי, אופק, עוזיאלה, יחיאלה, תכלת, עפרה, תום, שני, נוי, לימור, מאיה, אושר, מגיד, ים, עידו, הילה, אושרית, הגרה, תמר, עפר, שמי, תמירה, רפאל, חלי, שירי, מנוּ, רגב, הִלה, בת, לב, רעם, דין, איציק, נֵחן, צביקה, רקפת, יורם, אמוץ, ענבל, נתנאל, יהל, ארז, עמיצור, נדב, אברהם, מוקי, נוֹב, ירוחמה, נעמי, לוטן, מידר, חגי, אדם, רפי, לאה, ירדן, הילל, עמית, דוד, ירמי, אבירם, הוד, משה… הֻשמדו.

המרי בא – ימרידו דתי מעללי ה'
נדרי האל יפר. מדאיג
חרדים נטולי מענה מחו:
"ריבון יְקום, מה רב אָבדן!"

רוצים עזר אלֹהי – לא נִתן
"לב נעצום", אמרו, "יתפקר"
ה' קיבץ נחנקי ציאניד
מערבל תבהלה בגרונם

ירי שילח
לאפר הרי מתים שרף
ערמת הרג התיר
שואה ליהודי עמי

"די! גְמר שואה!"
יאמרו מיליוני נשמות
"הרף! עת לכת ה'!"
לא יחיה, לא יזוע, קפוא ידום, מת.

***

תמלא תודעה עדות אלמת

פרוֹט פוֹרט מי מת
השמות רכוֹז רוּכזו
נטש, ברח האור
צורחת חומה
שִגרה עדות אל-מת

תִּמלא תודעה רגש
המוח תחרוץ
רואה חרב שטן וזכוֹר זוֹכר:
תום שה תמים –
טרוֹף טוֹרף.

***

משפטים פלינדרומים

פרוֹט פוֹרַט מי מת: השה, תמים – טרוֹף טוֹרַף.

***

אִבחן בצערה הר עצב נחבא.

***

בצער הצרוף פורץ הר עצב.

***

מי מת?! השה, תמים.

פלינדרומים נוספים העוסקים בשואה (אל שואה או שלא)

העוצר ברצועה

שירים פלינדרומים

רגש הזעם מעזה שֻגר

בִּעות – מוח לא נח
צורב משא זֶכר מבטי הרוּג
סבל חולל רגש הזעם
החִיל סחף לחלש להציק
וחוקי צה"ל שִלח לפח
סליחה מעזה שִגר
ללוח לב סגור היטב
מרֻכז אשַם ברוצח
נאלח ומתועב.

סליחה מעזה שִגר.
ללוח לב סגור היטב
מרֻכז אשַם ברוצח
נאלח ומתועב.

***

שוב יכה הכיבוש

שוב יכה עוצר, עיר כיבוש
שוב יכתים, ידיח כיבוש
שוב יכתר קרת כיבוש
שוב יכחיד, ימית כיבוש
שוב יכריע רצועה כיבוש.

***

פלינדרומים בשורות

חוקים למיקוח?!
שוב יכפיף כיבוש:
הס! כיבוש שוב יכסה.

***

משפטים פלינדרומים

המבוא: גיהנם. שוב יכה כי-בוש מנהיג אובמה.

***

הכיבוש הכתיב: רע ערבי, תכה! שוב יכה.

 

***

שוב יכחישו אנשים דם ישנאו שיח-כיבוש.

***

שוב יכניע, ידום מודיעין-כיבוש.

***

רצועה. כיבוש שוב יכה. עוצר.

***

הכובש לופת, פולש, בוכה.

***

בא כיבוש. בלב שוב יכאב.

***

 

שוב יכשל, חלש כיבוש.

***

שוב יכביר ריב כיבוש.

***

מתנחל – חן תם.

סוף סוף סוף

מתחנו מת (שי נפל), רופס קם וְחַי. חַי, חַי, חַי! חִי, חִי, חִי! חומק סִפור לפני שתם ונחתם.

***

פוגש תום חֹם. די מהבכה. הכבה מיד, מֹח! מותש גוף.

***

שפן הלוחש יתפוס בסוף תיש חולה נפש.

***

מתוח הגו, תפוס. סוף תוגה חותם.

***

לסוף הציר ריצה פוסל.

***

פוסק

רות בראשית תור. "הפוך!", תור פוסק, סוף רות כופה. רות תישאר בתור.

***

מת: חנק רפה בֻּצע האיש; פוסק, סוף. שיא העצב: הפרק נחתם.

***

מוצה, פוסק – סוף הצום.

***

מוחק סוף, פוסק חום.

***

טוב

בוטל סחר בסמים סבר. חסל! טוב.

***

בוטל רֹע לב לערל. טוב.

***

רֶשע בוטל. טוב, "עשר".

***

בוטל סוף. פוסל טוב.

***

בוטל רֹע, שער לטוב.

***

בוטל זמן, מזל טוב!

***

בוטל, ז"ל טוב.

***

עורג לטוב. בוטל. גרוע.

***

בוט פוסק, סוף טוב.

***

פוסח טוב, בוטח סוף.

***

פרשיות אולמרט

פס כבוד חיש מהר – הממשל לקוי. לבסוף שחיתות יחשפו, סבל יוקל. לשם מה רה"מ שיחדו בכסף?