שא להב"ה לאש!

פורשֹת ייסורי אהבה לנוצרי: רצון להב"ה – אירוסיי תשרוף.

***

שאל: "פוחד?" להב"ה לדחוף לאש!

***

יאמר: "לא נוצרי רצון אל", רמאי.

***

"בתוך הלהב"ה בהלה", כותב.

***

הביאה להב"ה בהלה, איבה.

***

תום להב"ה, למות!

מודעות פרסומת

נגמ"ש מֵגן? נגמ"ש מֻגן?

שיר פלינדרומי

אל נגמ"ש
חיל שלח המג"ד
הדגם החלש
ליחש. מֻגן? לא!

***

משפטים פלינדרומים

"אל נגמ"ש!" שֹח. חשש. מֻגן? לא!

***

"אל נגמ"ש!" פחד חפ"ש. מֻגן? לא!

***

"אל נגמ"ש!" בוכה כובש. מֻגן? לא!

***

"אל נגמ"ש!" לופת פולש. מֻגן? לא!

***

"אל נגמ"ש!" טוב, בוטש. מֻגן? לא!

***

"אל נגמ"ש!" דש. מֻגן? לא!

***

"אל נגמ"ש!" תמה מֻתש: "מֻגן?" לא!

***

"לאש!" נגמ"ש גוף פוגש. "מֻגן?" שאל.

***

מלוב נגמ"ש מגן, בולם.

***

נגמ"ש דנדש מֻגן.

***

נגמ"ש, שם גן!

לפיד יפּּׂל

רצו אל אוצר
מהר. צלע לפיד, יפל. עלץ רה"מ.

***

תיקון כלכלה דורש יאיר?! הרי איש רודה, "לכלך". נוקית?!

***

יאמר: "ראשי זעיר", יאיר יעז? ישאר רמאי.

***

רצו אשם מרשים. מי? שר, ממש אוצר.

***

די, תעשי ילד לי! יש עתיד.

***

תוריד ממע"מ, מדירות!

***

לפיד בועט, עובד יִפֹּל.

***

סְרק לפיד, יפל? קרס.

***

נץ לפיד. די, פלצן!

***

האוצר, יאיר, צואה.

***

יהיר יאיר יהי.

העוצר ברצועה

שירים פלינדרומים

רגש הזעם מעזה שֻגר

בִּעות – מוח לא נח
צורב משא זֶכר מבטי הרוּג
סבל חולל רגש הזעם
החִיל סחף לחלש להציק
וחוקי צה"ל שִלח לפח
סליחה מעזה שִגר
ללוח לב סגור היטב
מרֻכז אשַם ברוצח
נאלח ומתועב.

סליחה מעזה שִגר.
ללוח לב סגור היטב
מרֻכז אשַם ברוצח
נאלח ומתועב.

***

שוב יכה הכיבוש

שוב יכה עוצר, עיר כיבוש
שוב יכתים, ידיח כיבוש
שוב יכתר קרת כיבוש
שוב יכחיד, ימית כיבוש
שוב יכריע רצועה כיבוש.

***

פלינדרומים בשורות

חוקים למיקוח?!
שוב יכפיף כיבוש:
הס! כיבוש שוב יכסה.

***

משפטים פלינדרומים

המבוא: גיהנם. שוב יכה כי-בוש מנהיג אובמה.

***

הכיבוש הכתיב: רע ערבי, תכה! שוב יכה.

 

***

שוב יכחישו אנשים דם ישנאו שיח-כיבוש.

***

שוב יכניע, ידום מודיעין-כיבוש.

***

רצועה. כיבוש שוב יכה. עוצר.

***

הכובש לופת, פולש, בוכה.

***

בא כיבוש. בלב שוב יכאב.

***

 

שוב יכשל, חלש כיבוש.

***

שוב יכביר ריב כיבוש.

***

מתנחל – חן תם.

שאון מעורר

שאון מעורר וחם, חוררו עם נואש.

***

שאון מעורר, רועם. נואש.

***

שאון מעורר ועם נואש.

***

שאון מעורר ועמנו אש.

"הצל" הלצה

פלינדרומים בשורות

שמאלן הפגין, ניגף הנ"ל אמש
שֶמש לצל אני נאלץ לְשַמש.

***

משפטים פלינדרומים

הנכס לצה"ל "הצל"?! סכנה.

***

"הצל" הוזה, זו הלצה?!

***

לצה"ל צל, "הצל".

עזה

שירים פלינדרומים

רגש הזעם מעזה שִגר

בִּעות – מוח לא נח, צורב משא
זֶכר מבטי הרוּג סבל חולל
רגש הזעם, החִיל סחף לחלש להציק
וחוקי צה"ל שִלח לפח

סליחה מעזה שִגר
ללוח לב סגור היטב
מרֻכז אשַם ברוצח
נאלח ומתועב.

***

הזעף טוען, עוטף עזה

הורג ביתוק עזה – הזעקות ישדרוּה
הורס ניתוק עזה – הזעקות ירפדוּה
הודף ריתוק עזה – הזעקות ינסרוּה
הורד שיתוק עזה – הזעקות יבגרוּה.

***

משפטים פלינדרומים

חום. עוז. עזה. זעזוע מוח.

***

הזעה. קיץ. מציקה עזה.

***

הזעזוע מעוז עזה.

***

פלינדרום בשורות

"לך ל-
עזה!" זע.