אלכוהול לו, הו כלא!

משפטים פלינדרומים

מעט יין יישן, שייני יטעם.

****

ערני? יין רע.

***

נייד עד יין.

***

נייקר רק יין.

***

פלינדרום בשורות

נייס, נכנס יין
(דוס אציל, יצא סוד).

***

פוסט קשור

בירה, ריב

די ביד

פלינדרום בשורות

ידי לידי
ידי בידי
יד עבה בעדי

ידי משגרת רגש מידי
הן יד עדינה
ידי לבד עד בלי די

די לתאר, את ליד
די ביד!
די מיד!

בצער הצרוף פורץ הר עצב

טרילוגית שירים פלינדרומים

אופקית דמעה
ניצב מול הר-עצב בלבי
טרם יכבה אור בכוכב
רואה בכי מרטיב לב
בצער הלום, בצינה
עמדתי קפוא.

***

נחבא הר-עצב
בצעיפי יׂפי
עצב בצערה אבחן.

***

בצערך תודי, דברי
שיר בדידות
כר-עצב.

***

משפטים פלינדרומים

הר עצב תשלוף ממפולשת בצערה.

***

בצער גדול שלו דגר עצב.

***

בצער דר עצב.

***

נוּגים מיגון.

***

פלינדרום בשורות

הר עצב בצערה
הר עשב בשערה.

נשיא ישן

מסדרת מפורסמים

משפטים פלינדרומים

איש נבחר, רובי (צריך הלא להכיר ציבור רחב נשיא).

***

המבוא: גיהנֹם. שוב יכה כי-בוש מנהיג אובמה.

***

קוּפּד ראש נשיא, האיש נשאר דפוק.

***

משה, נעם לך, למען השם?!

***

ליבידו – די, ביל!

***

פלינדרום בשורות

איש בשיא
איש נבוב, נשיא
סקס
כפה ערל-לב. חבל, לרע הפך
משה, נָעם לך, למען השם?!
נשיא, לכלא לך! לא ישן
דחף מציק, הֵקיץ מִפחד.

קיר ריק

שיר פלינדרומי

קיר ריק

שַּח, לתוך קיר אִלם
כמס המשאלה
הלא שם ה', סמך
מלא רִיק כותל חש.

***

פלינדרומים בשורות

חש ריקבוני. תש העוז. זועה: משתין ובקיר. שח,
מתכופף וכתם.

***

סופי טיפוס
קיר מות. לפיר יפֹל. תום. רִיק.

***

משפטים פלינדרומים

המוסחת הדעת?! המוח ריק. קיר. חומה תֻעדה, תחסום.

***

שיא השלג, קיר בהר הבריק, גלש האיש.

***

משתין בקיר, רִיק בנית שם.

***

קיר בהיר. צעק: "עצרי!" הבריק.

***

נמר בקיר, אריק ברמן.

***

חרב קיר, עריק ברח.

***

תוריד קירות, תוריק דירות!

***

חומה, כותל לתוך המוח.

פר/ה, הרף!

מסידרת חיות

פלינדרום בשורות

פר הרבעה עִבּר. הרף!
הפר הִרפה
רפה פר.

***

משפטים פלינדרומים

ינוח מצריכת פרה, הרף! תכיר, צמחוני.

***

הרף! דופי יש בשיפוד פרה!

***

"בתוך הרפת פרה", כותב.

***

בולע פר טרף עלוב.

 

נמר

מסידרת חיות

פלינדרומים בשורות

נתן
אילף הנמר, תל אביב. אלתרמן הפליא
מיני מילים, מילי מינים
כותב בתוך
עצמה – שִמשה מצע
העיר, הריעה.

***

"נמר!", בילף ליברמן
אביגדור. קשה שִקר ודג יבֹא
צְוָחה: רשע שר החוץ.

***

משפטים פלינדרומים

הריצי, אַלְפִי נמר גרמני! פלא יצירה.

***

דקר טל ברמן נמר, בלט רקד.

***

נמר בודד בלע לבד דוברמן.

***

נמר בקיר, אריק ברמן.

***

ירא הנמר מן הארי.

***

נמר "חם", חרמן.