האיבה הביאה

עוררות, מחאה ומהאח"מ תור רוע
בא. כאב,
דמע מזיל ופופוליזם עמד
לחלחל

די, מירי רגב! תתבגר? ירים יד
איש בשיא
התססתה.

***

הכפשה. שפכה
מים
עלבונו בלע.

מודעות פרסומת

רִטוש ליף ומכה כמו פיל שוטר

מסידרת פלינדרומים אקטואליים

דפני ליף ו-11 פעילים נעצרו באלימות ברוטשילד כשניסו להקים מאהל

מה לתת? מה לנו נשאר? ניכר מעמד משפיל, יֻנף דרך המגף,
ניגף
מפגין. פְּגם הַכר! דפני ליף שם. דֶּמע, מרכין ראש. נוּן להם,
תתלהם!

הִכּה

פלינדרומים בשורות

הכתרה. מהר! תכה
קת, שומר מושתק
נוטל שלטון
צפוני מורד מדרום, ינופץ
פסל על סף
הארמון ומראה
מלך נכלם
ישאר בראשי.

***

הכיבוש הכתיב: רע ערבי, תכה! שוב יכה
שוב יכה ונלמד: דם לנו, הכיבוש.

***

מי תכה להכתים?
הכתמה בהם תכה.

***

הך! מהירה הרי המכה
הסטירה הרי טסה.

***

הלימת מילה:
הכתיבה בי תכה.

***

אל נטשה, תכה כת השטן, לא?
מול ה' תהלום.

***

משפטים פלינדרומים

מיחל אנוכי לטוב. טוב חסר הערב (רע הרס). חבוט. בוטל. יכו נאלחים.

***

דב את נטע מכה, כמעט נתאבד.

***

ברק יכה. אור רואה כי קרב.

***

הכיש, חנק – נחש יֻכה.

***

הִכו. נחבל בחנוכה.

***

הכי כבד בך יכה.

***

מי כמונו מכים?

תורי, חבל על בחירות

קרב: לחם במח"ל ברק.

***

צרם, לוקה קול מרצ.

***

מכוניתו של ד"ר אפרים סנה הוצתה ליד ביתו

שורף לרכב, יבכר לפרוש
אפרים סנה? לחם במחלה. נס. מי רפא?

ירי דו-צדדי (הירי חוזר אלינו בהפוכה)

ירי.

פלינדרומים חטופים

בא כריש גדול, לֹע בלע לו דג. שיר כאב
בתוכו כותב
שבוי: "מציקה עזה, מים!" הזעה. קיץ. מיובש.

שלח טיל שליט חלש
דֶמע מקיז חיל, יחזיק מעמד?
רואה הבכי, בשבי כבה האור

זועה היא. איה העוז?
רוב: "גלעד ידע לגבור"
רה"מ צל-חיל יחלץ? מהר!

***

היחיה
אלדד? לא.

***

נורה רון?

טיל שליט

שיר פלינדרומי

רֹע פעל. תום מי יחליט?!
השליט. מינף לעג פליט
שיא הפחד טיל בי יבליט.
דחף האיש טיל
פגע לפנים טיל
שהֵטיל
חיים. מות לֹע פער.

***

משפטים פלינדרומים

טיל שידחף בקנה (לא אל הנקב) פחד ישליט.

***

"טיל קסאם נמאס!" – קליט?!

***

רצוי הטיל, שליטה יוצר.

***

ליטאי בנה, נביא טיל.

***

טיל מינף – פני מליט.

***

טיל חיים למי יחליט.

***

הטיל – בו בליטה.