הקשת מענן נֹעם תשקה

שיר פלינדרומי

הנדע מִגל חמדה?
הנהן קר המזג
רואה נֵד עֹנג
הנוי בא

הקשת מענן נֹעם תשקה
אביונה. גן עדן האורגזמה
רק נהנה
הד: מֹח לגם עדנה.

***

פרגמנטים ומשפטים פלינדרומים

הרֹע סללו חמי-מזג. רואה שיא הרגש ששגרה אישה – אורגזמי, מחולל סערה.

***

פיל זין מרח, קדח פיל חם-המזג. רואה האורגזמה, מחליף חדק. חרמן יזליף.

***

"רב כאב, אישה? ותרי!", מאריך זין יזכיר אמירתו. השיא בא כבר.

 

***

האורגזמה תרקיד ידי קרת-המזג – רואה.

***

מי יספיק? זין. יזקיף, סיים.

***

הבין: גמירה הרי מגניבה.

***

אגמור, זין יזרום גא.

***

מין. שיא איש. נים.

***

גול! זין יזלוג.

***

ניזוּל לו – זין.

מודעות פרסומת

פרגמנטים ומשפטים המבוססים על סיפור פלינדרומי

הפרגמנטים והמשפטים שלהלן מבוססים על הסיפור הפלינדרומי יוצר מלוע שמים השמש, ה' מימש עולם רצוי (מחרוזת שירים המבוססת אף היא על הפלינדרום הנ"ל)

החום העז לב ספוג. אש מרגיש. שיגר משא גוף, סֶבל. זעה מוחה.

***

הלילה מנסה לעוף. נוי מדמין, נים-דמיון פועל. הס! נם הלילה.

***

מימש גֵו חמה חום, הזעה עזה מוחה מחוג שמים.

***

צפון מערב, רום גליל. ליל גמור – ברעם נופץ.

***

פוסל טוב, פוסק חום. בוטל סוף, מוחק סוף.

***

סר החֹרף, הבשן ירוק. קור ינשב. הפרח הרס.

***

הכרה שלחה עדוּת: תודעה חלשה, רכה.

***

תדע אִם רצון נוצר מ-א' עד ת'.

***

יש חום שממש-ממש מוחשי.

***

ראוי לציון נוי, צל יואר.

* בפלינדרום זה רק ארבע המילים האמצעיות מתבססות על פלינדרום האב.

מי קרב ומי מערב רעמים וברקים?

שירים פלינדרומים

הרעם לבש צורה
הקול: הד רחב
מוסח ראשי, מורם הלוּם רעש
"ברק יכה אור, נוס אחורה!"

רוח. אסון רואה כי קרב
שער מול המרום
ישאר חסום, בחרדה לוקה
ה': "רוץ!" שב למערה.

***

מעז פנים וכותב:
"מערב פרוע
עומד דמוּע
עורף ברעם
בתוכו מינף זעם".

***

ברק יכה
אור קפוא מתנקז
עיקר לו
כתם ליל

מתכול רקיע
זקן תֹם
אופק רואה
כי קרב.

***

אלמלא ים רחב –
ברעם נופץ
בצפון מערב –
ברחמי אל מלא.

***

הברק שאל: "האם חם?"
שמש לֹעה פערה
הֻרעפה על שמש מחמאה
לאש קרבה.

***

רואה קרוב ברק
בלי רעש
לשערי לב קרב
בורק האור.

***

קרב לב רעם
מימש רעש
בשער שמים
מערבל ברק.

***

תום טיסה
קרב הברק
הסיט. מות.

***

פרגמנטים ומשפטים פלינדרומים

קר באי – לפה דחפה שלגון נערה. דעי: קרב גל של שלג ברקיע! דהר ענן וגלש הפחד, הפליא ברק.

***

"מעֹרב?" איש רב על "פרפר", סגנון גס. רפרף לעבר שיא ברעם.

***

ברקע אופק יכה אור. רואה כי קפוא עקרב.

***

המיחל כרעם ברק לקרב, מערך לחימה?

***

צִנה, חֹרף קר. בא ברק. פרח הנץ.

***

ברקים ורעמים, למים ערום יקרב.

***

ובשמים ערפל חלף, רעמים שבו.

***

לב רעם מעורר. רועם, מערבל.

***

הרעיד הרעם מערה. די! ערה.

***

ברק יכה. אור רואה כי קרב.

***

ברק ורעם? שמע רוק רב.

***

ברק מעריך כי רעם קרב.

***

ברק יכשיל ליש כי קרב.

***

טייס קרב כברק סייט.

***

קרוב קרב ברק בורק.

***

הרעם: ערה?

ביבי ושרה

שיר פלינדרומי

עיקרי, לא משני מין
בשביל ליבש בנימין
שמאל ירקיע.

***

פרגמנטים ומשפטים פלינדרומים

לוקה נתניהו. מירי – בוחרי רחוב ירימוה, ינתן הקול.

***

שרה: "זוז ביבי! אכין עם למען יכאיב, יבזוז הרש".

***

שמים לב: סרח בנימין – ימין בחר, סבל מימש.

***

לבני, בוז'י: "ביבי זובי, נבל".

***

הרֶשע, שֶפע, פֶּשע – שרה.

***

בי הליכוד כדכדוך ילהיב.

***

לא נוצר ביבי ברצון אל.

***

מנהיג ביבי בגיהנֹם.

לי חיל

שיר פלינדרומי

אישה, גישה להפוך דעי!
שוב כל חיל צה"ל
יחסל עתה רגש
מלב בלם שֶׁגֶר
התעלס חיל
הצליח לכבוש יעד
כופה להשיג השיא.

פלינדרום בשורות

מח"ט "חם"
מג"ד גם
סג”מ גס
סגן נגס
סמ"ר רמס
סמח"ט חמס.

***

פרגמנטים פלינדרומים

מרות סמל הפגין. העִקש הזֵעה להצמיד? קְרוע-החֻלצה נע אל לוחם חרב. "נא לקום!" חיל יחמוק. לאן ברח? מחו"ל לא ענה. צלח העורק. "די מצה"ל!" העז. השקעה ניגפה, למס תורם.

***

משפטים פלינדרומים

עמד בצל חיל, הצליח לחיל צה"ל – יחֻלץ בדֶמע.

***

שולח מחו"ל כפיל, חיל יחליף כלוחם חלוש.

***

דֶּמע מקיז חיָּל. יחזיק מעמד?

***

ילך מ"מ, חיל יחמם כלי.

***

חי"ר – סמל מסריח.

***

למסדר ירד סמל.

***

חיל, ציִד יצליח.

***

החיל סִנן "סליחה".

סם

פלינדרומים בשורות

מי מסר סמים?
הסוחר, חוסה
מסתיר ברית סם –
מסתור לרות סם
תורך, רות
האיצי ביציאה!

***

קלקל חג, חלקלק
מדרון. תום מסלול תלול, סם מוֶּת – נורדם
נורד ממסלול תלול (סם = מדרון).

***

סם כמס
תחת התחת
משחיר סם, מסריח שם
מסריח מחיר סם.

***

נבל נתן "לבן"
נבל מִסם "לבן",
קוק.

***

ממסך סם
ערפל, אביך כי בא לפרֹע
גוף סמים ספוג
מספיג נגיף סם
חום מסחרר חסם מוח.

***

הסכם מס
הס!
מת תמסה!
סם מכסה.

***

פרח הלוטוס בסוטול החֹרף
מתחרפן פרח תם.

***

מסחר – הרח סם
כלב, לך!

***

הכין סם. מס ניכה
(מס שפתים). מי תפש סם?

***

פרגמנטים ומשפטים פלינדרומים

מודא: קיּם סם? שארית סם מסתיר? אש – מסמיק, אדום.

***

כְּסם מרופא התענוג. גָון עתה אפור מֵמסך.

***

שֻלחן – מסובים. מי בו סם? נחלש.

***

סם יש לערבב, רעל שימס.

***

"סם", מלשין. ישלם מס.

***

"מחוק" מסם! קו חם!

***

לפיני סם מסין, יִפֹּל.

***

חוֹם סם. ימס מוח.

***

ובמס' 1 סם בו.

***

פלינדרום בחרוזים

סם חמס
סם רמס
סם כמס.

פוסט קשור

ג-מילה