אביב ללבי בא

שירים פלינדרומים

רחש הרוח.
כל תל-אביב
אהבה אביב
"אל תלך! חִור השחר".

***

חֹרף או אביב?!
בולבל גוש גשם
שגשוג, לבלוב
בי בא ואפרח.

***

סוטול: החֹרף מרחרח
סביב אביב
חביב אביב
סחרחר מפרח הלוטוס.

***

בי באה תנועה
רכה, נשית. יפיפית,
ישנה הכרה,
עונת האביב.

***

משפטים פלינדרומים

אביב לבש שֵש, חג. חשש שבלב יבֹא.

***

חג אביב יבֹא? גח!

מודעות פרסומת

שיר כאב בתוכי כותב (בא כריש)

עמדה ניצחת תבוסה – בא כריש
בִּצע לֹע רתימה, טֶרף דחף פנימה
מלוע עברה צְוָחה, חוצה רבע עולם
ה' מינף פחד, פרט המיתר על עצב
שיר כאב. הִסו בת – תחצין הדמע.

זוגי קן חם ומחנק יגוז

השם אל האופק הביט
הטיב ה' רוח אפי
עצב הלך, מחנק יגוז
מיען נשיאת חן כוכב
ישאר מורם למרום ראשי
בכוך נחת, אִישן
נעים, זוגי קן חם
כלה בצעיף אחור הביטה
טיבה – קפואה, לא מָשה.

האורגזמה – לה מזג רואה

שיר פלינדרומי

הנדע מִגל חמדה?
הנהן קר המזג
רואה נֵד עֹנג
הנוי בא

הקשת מענן נֹעם תשקה
אביונה. גן עדן האורגזמה
רק נהנה
הד: מֹח לגם עדנה.

***

פרגמנטים ומשפטים פלינדרומים

הרֹע סללו חמי-מזג. רואה שיא הרגש ששגרה אישה – אורגזמי, מחולל סערה.

***

פיל זין מרח, קדח פיל חם-המזג. רואה האורגזמה, מחליף חדק. חרמן יזליף.

***

"רב כאב, אישה? ותרי!", מאריך זין יזכיר אמירתו. השיא בא כבר.

***

מלהיב לגמור פעמים. עף – רום גל בי הלם.

***

האורגזמה תרקיד ידי קרת-המזג – רואה.

***

מי יספיק? זין. יזקיף, סיים.

***

הבין: גמירה הרי מגניבה.

***

אגמור, זין יזרום גא.

***

מין. שיא איש. נים.

***

הכיף שבשפיכה.

***

גול! זין יזלוג.

***

ניזוּל לו – זין.

מחרוזת שירים על בסיס הפלינדרום השני באורכו בעברית

השירים שלהלן מבוססים על הסיפור יוצר מלוע שמים השמש, ה' מימש עולם רצוי
(מחרוזת פרגמנטים ומשפטים פלינדרומיים המבוססים אף הם על הפלינדרום הנ"ל)

***

חלום ממולח

סר החֹרף, הבשן ירוק
"כר יופי"! צוהל עצמי
כותב: "הנץ הפרח, מתת-אל
יוצר אל בושם מיוחד
ואביב נובל עזוּב – סֻלק

עור שורף, יומס
רוגש הים ולח גופי
תום שנתי. שחר מקדים
תור רוע. עוררות –
מיד קם. רחשי תנשמות

יפוג חלומי השגור
סמוי פֵּרוש רוע
קלס, בוז, עלבון בי באו
דחוי ממשוב
לא-רצוי

לא תתם חרפה
צִנה בתוכי
מצע לה וציפוי רך
קור ינשב
הפרח הרס".

***

עיקר שובל שמש לבוש רקיע

שמחה עשה ה'
רון לבוש רקיע
שמש מותחת הכיפה
תסרוג העיקשת
מִקרן שמש זורחת

אֵל רואה
ינבא העתיד
תעגון שמש
תאיר קהל ילדים –
ינעם לה

שורף לשמש רותחת
הטיל שרב אל,
להבת שמש
החום העז לב ספוג
אש מרגיש

יש חום שממש-ממש מוחשי
שיגר משא גוף, סֶבל
זעה מוחה, שמש תבהל
(לא בר-שליטה)
תחתור שמש לפרוש

"ה', למעני, מיד לילה!"
קריאת שמש
נוגעת די עתה
אבני האור
לא תחרוז שמש

נרקמת שקיעה
(גורסת – הפיכה)
תחתום שמש
עיקר שובל נוּרהּ
השעה חמש.

***

מול חדרי הלילה ירד חלום

צפון מערב.
הלילה ירד
חלום שקע

מוסח מרעש המוח
הנֵבל ברוח פורט
רֹבד עצב נטש האור

רואה שטן
בִּצע דבר טֵרוף
חור בלבנה

חומה, שער. מחסום עִקש
מול חדרי הלילה
ברעם נופץ.

***

קורי חֹרף בפרח ירוק

ידוע סופה – עונת מעבר
קר. עין-רקיע לחה
קורי חֹרף משפשף כוכב

טאטא שמי תכלת
עב בעת לכתי
מש אט-אט בכוך
פשפש מפרח ירוק

החל עיקר ניע
רק רבע מתנועה
פוסע ודי.

***

רכס ואשד ודשא וסכר

בורק ברק, יכה
אור קפוא
מלבין שלג
צח יפֹּל

הנוף: מורד
רכס צרפתי
רוחץ אשד
דשא צחור

יתפרץ סכר
דרום פונה
לפי חץ

גלשן יבלם
אופק רואה
כי קרב קרוב.

***

מותש גוף, פוגש תום

מותש גוף
האל פוסק: "סוף!"
עיפות תופיע
פוסק. סוף.
לאה פוגש תום.

בלש ישלב

שיר פלינדרומי

דרוש מעוף!
בלש אדום-שער
מיהו לא ידע

נבל – הרואה
האור הלבן?
עדי אלוהים

רעש מודא
שלב פועם
שורד.

***

משפטים פלינדרומים

מי טרפה דעת של בנים במין? בלש תעד הפרטים.

***

לבן, אדום – שִלוב ראוי. יואר בולש – מודא נבל.

***

עוקב בלש בשלב בִּקוּע.

***

שלב ידי בלש!

אונס

שיר פלינדרומי

רצון-דחף מילא
סקס הפך יעד-שיא
"תתעלסי!"

נבל בני סלע, תת-איש
דעי: כפה סקס אלים
פחד נוצר.

***

פלינדרום בשורות

איש בשיא
איש נבוב, נשיא
סקס
כפה ערל-לב. חבל, לרע הפך
משה, נָעם לך, למען השם?!
נשיא, לכלא לך! לא ישן
דחף מציק, הֵקיץ מִפחד.

***

משפטים פלינדרומים

פולשן יפני משרד הפך, סקס כפה, דרש מין. פין שלוף.

***

עצוב: סוּני אהבה. אינוס בוצע.

***

הדופק סנאי יאנֹס קִפודה.

(גרסה ארוכה:
הטוָּס דופק פשפש, סנאי אנס, שפשף קִפּוד – סוטה!)