בלה, לה לב

פלינדרומים כמקשה אחת

בלה – תום לה
יחד יִדו אבנים (רגימה)
ותלחם בלה (תצֻיד, תחֻמש)

תום יעף, תום ישן
הלקה בלב?
הקלה: נשימות, פעימות

שמחת-דיצת הלב
מחלתו ה' מיגר (מי נבא?) ודי דֶחי
הלמוּת הלב.

***

פלינדרום בשורות

מני נם
ישן שי
בלה חולמת מלוח הלב
יקימם מיקי
רועי יעור.

ואלו שמות

תורי, חבל על בחירות

קרב: לחם במח"ל ברק.

***

צרם, לוקה קול מרצ.

***

מכוניתו של ד"ר אפרים סנה הוצתה ליד ביתו

שורף לרכב, יבכר לפרוש
אפרים סנה? לחם במחלה. נס. מי רפא?

מום לא למו"מ

הלב בלה
מום
בלב
אֻבחן (היה נחבא)
פרץ, חיבל בלב. לבי"ח צרף
אשתו ותשא
המשאבה באשמה.

אח, איזה אח!

מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות

טובות ידיה, חמות
קיבלתי חום
אח, אני מסיק
שכואב הלב
שנשבר הלב
לאחות קורא לאחות
הלב שנשבר
הלב שכואב
מסיק אני אח
חום קיבלתי
חמות – ידיה טובות.

אפור חתן? בלבן, בלב נִתח רופא

אפור חתן
לכלה באדום
מיד ישק
(בסוכה רב)
שבר הכוס בקֹשי
דימם ודאב
הלך לנתח רופא.

נושיע מעישון

מחניק בטיפוס ולי פן פילוסופי. טבק ינחם.

דוב

מסידרת חיות

הרי בסתו עם שמח, דב מבדח. משמעות סבירה.

***

שב דוב לחצר ארץ חלב ודבש.

***

דוב יכניס לסין כיבוד.

***

רופא בודק דוב אפור.

***

בודה ופל פו הדוב.

**

דובי אבד, באיבוד
דוב אבוד
בודד דוב.

***

דב אבד
דב לבד.

הלחם האיש בשיא המחלה?!

פחדי נורא, לשיא
עִקש מתרפא?!
נֻטר סבל עד תום

גוף, לפוג!
מות, דע, לב!
סרטן!

אפר.
תם, שקע איש
לארון ידחף.

הסרט "על העיוורון"

מסידרת סרטים

ניע עין –
רואה האור
הלבן, נבלה
שמש

שִפּוט מטופש
מותר – סומא מוסר. תום
אבד, בא
דחף ופחד

מי עוגן לנגועים?
רועת עִוֵּר
אשת רופא אפור תִּשא
המשא, קשה – "שק" אשמה

לא רואה האור, אל
נטש. שטן
ניצח, החצין
רוע כעור.

ביקורת שלי על הסרט

סם

פלינדרומים בשורות

מי מסר סמים?
הסוחר, חוסה
מסתיר ברית סם –
מסתור לרות סם
תורך, רות
האיצי ביציאה!

***

קלקל חג, חלקלק
מדרון. תום מסלול תלול, סם מוֶּת – נורדם
נורד ממסלול תלול (סם = מדרון).

***

סם כמס
תחת התחת
משחיר סם, מסריח שם
מסריח מחיר סם.

***

נבל נתן "לבן"
נבל מִסם "לבן",
קוק.

***

ממסך סם
ערפל, אביך כי בא לפרֹע
גוף סמים ספוג
מספיג נגיף סם
חום מסחרר חסם מוח.

***

הסכם מס
הס!
מת תמסה!
סם מכסה.

***

פרח הלוטוס בסוטול החֹרף
מתחרפן פרח תם.

***

מסחר – הרח סם
כלב, לך!

***

הכין סם. מס ניכה
(מס שפתים). מי תפש סם?

***

פרגמנטים ומשפטים פלינדרומים

מודא: קיּם סם? שארית סם מסתיר? אש – מסמיק, אדום.

***

כְּסם מרופא התענוג. גָון עתה אפור מֵמסך.

***

שֻלחן – מסובים. מי בו סם? נחלש.

***

סם יש לערבב, רעל שימס.

***

"סם", מלשין. ישלם מס.

***

"מחוק" מסם! קו חם!

***

לפיני סם מסין, יִפֹּל.

***

חוֹם סם. ימס מוח.

***

ובמס' 1 סם בו.

***

פלינדרום בחרוזים

סם חמס
סם רמס
סם כמס.

פוסט קשור

ג-מילה