אסיר אסור להתיר, אסור אסיר

הוא מין עבריין. קיבל עונש. חנן וקצב הנשיא הזה הטיפוס? שלילי. לכלא אסור, אנוכי אסיר מבקר. אותי במבט שופט, בוחן. עצמית עדותי: אני אציל בעל לב אמיץ. נקשר קשר. קשור אני אליו. אזיק לו אסיר. מותר – לו אסור (מוסר ממנו מוסר), אסור – לו מותר.

אסיר לו אזיק. אליו אני קשור (קשר נקשר). אמיץ-לב, בעל אציל אני (עדותי עצמית). בוחן שופט במבט אותי, מבקר. אסיר אנוכי, אסור לכלא. שלילי הטיפוס הזה, הנשיא קצב (וחנן*) – עונש קיבל. עבריין מין הוא.

* חנן גולדלבלט

מודעות פרסומת

אל כלא!

אשת-איש אשם
בצעה רצח
תום לנו
דִין אתה כותב

בתוך התא
נידון למות
חצר העצב,
משא-שיא תִּשא.

מותר לב לרתום

אלך לכלא
אתבוסס ובתא
משא גוף סבל, לב ספוג אשם
בלב מום. אצא משם, אצא. מום בלב.