בא כאב

בא כריש
טֶרף דחף פנימה
מלוע עברה צוָחה
חוצה רבע עולם
ה' מינף פחד
פרט שיר כאב.

 

מודעות פרסומת

סוף סוף סוף

מתחנו מת (שי נפל), רופס קם וְחַי. חַי, חַי, חַי! חִי, חִי, חִי! חומק סִפור לפני שתם ונחתם.

***

פוגש תום חֹם. די מהבכה. הכבה מיד, מֹח! מותש גוף.

***

שפן הלוחש יתפוס בסוף תיש חולה נפש.

***

מתוח הגו, תפוס. סוף תוגה חותם.

***

לסוף הציר ריצה פוסל.

***

פוסק

רות בראשית תור. "הפוך!", תור פוסק, סוף רות כופה. רות תישאר בתור.

***

מת: חנק רפה בֻּצע האיש; פוסק, סוף. שיא העצב: הפרק נחתם.

***

מוצה, פוסק – סוף הצום.

***

מוחק סוף, פוסק חום.

***

טוב

בוטל סחר בסמים סבר. חסל! טוב.

***

בוטל רֹע לב לערל. טוב.

***

רֶשע בוטל. טוב, "עשר".

***

בוטל סוף. פוסל טוב.

***

בוטל רֹע, שער לטוב.

***

בוטל זמן, מזל טוב!

***

בוטל, ז"ל טוב.

***

עורג לטוב. בוטל. גרוע.

***

בוט פוסק, סוף טוב.

***

פוסח טוב, בוטח סוף.

***

פרשיות אולמרט

פס כבוד חיש מהר – הממשל לקוי. לבסוף שחיתות יחשפו, סבל יוקל. לשם מה רה"מ שיחדו בכסף?

אל שואה או שלא

שירים פלינדרומים

תמלא תודעה עדות אלמת

פרוֹט פוֹרט מי מת
השמות רכוֹז רוּכזו
נטש, ברח האור
צורחת חומה
שִגרה עדות אל-מת

תִּמלא תודעה רגש
המוח תחרוץ
רואה חרב שטן וזכוֹר זוֹכר:
תום שה תמים –
טרוֹף טוֹרף.

***

האושר מגמר שואה

מייחל ליבש גיהנֹם
קפא מקור הניצול
בלב לו צינה
רוקם אֹפק
מנהיג שביל לחיים.

***

לזכור רוך ז"ל

לזכור ציוו שואה
מחנה רכוז. המָתה
תמה, זוכר, הנחמה
אושוויץ. רוך ז"ל.

***

פורש אל, הלא שרוף?!

לא מתחבט נאצי
נקם בכם שמים שם
כבמקני צאן טבח
תם אל.

***

דור שני –
כוחו
מבין אני
במוחו
כי נשרוד.

***

רפא מאפר

רפא, הבורא!
שא עיניך
כי ניע אש
ארובה. אפר.

***

לא היה אל

ידי לאל
לא היה אל
לאל ידי.

***

משפטים פלינדרומים

האם יפשע אדולף?! כמובן. בום! כפלו דאעש פי מאה.

***

נחבא ה'. נכסי צאן ברזל לזר – בנאצי סכנה אבחן.

***

גז מערבל בלב רע-מזג.

***

לא עוד! (מדוע, אל?!)

עשר אצבעות לי יש

מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות

אני שואף קדימה
אתה – לגלגול הבא
אני מחזיק אצבעות
חשיש
"אצבעות" מחזיק אני
הבא ל"גלגול" אתה?
קדימה! שואף אני.

נפטר

מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות

ממלחמה נפטר השלום?
עליו השלום
נפטר ממלחמה.

***

נפטר מסמים או מסמים נפטר.

הקיזו מוזיקה

"דוֹ" – שוד
הרג – "רֶה"
תו "מִי" – מות.

משה רבנו, נבר השם

מסידרת קונוטציה מקראית

מי-גשם הניב עב
נהרות קלח השם
ישקה מעל רקיע

דוֹם, חת
אל מנהיג דחף
בהר סיני

עשרה חוקים לאל
לא למיקוח הרשע
יניס רהב פחד-גיהנֹם

"לא תחמוד" – עיקר לעם הקֹשי
משה חלק תורה
נבע בינה, מֻשגים.

***

משה: "מחריד! די! רחם השם!"

משה קצב