5,775

די משנה 5,775*, הנשמיד?!

***

כלתה 5,775, התלך?!**

***

תום שנה, נשמות.

* 5,775 – הגימטריה של תשע"ה.
** אנגרמה: תשע"ה – התלך?! | כלתה שעתה.

מודעות פרסומת

מחרוזת שירים על בסיס הפלינדרום השני באורכו בעברית

השירים שלהלן מבוססים על הסיפור יוצר מלוע שמים השמש, ה' מימש עולם רצוי
(מחרוזת פרגמנטים ומשפטים פלינדרומיים המבוססים אף הם על הפלינדרום הנ"ל)

***

חלום ממולח

סר החֹרף, הבשן ירוק
"כר יופי"! צוהל עצמי
כותב: "הנץ הפרח, מתת-אל
יוצר אל בושם מיוחד
ואביב נובל עזוּב – סֻלק

עור שורף, יומס
רוגש הים ולח גופי
תום שנתי. שחר מקדים
תור רוע. עוררות –
מיד קם. רחשי תנשמות

יפוג חלומי השגור
סמוי פֵּרוש רוע
קלס, בוז, עלבון בי באו
דחוי ממשוב
לא-רצוי

לא תתם חרפה
צִנה בתוכי
מצע לה וציפוי רך
קור ינשב
הפרח הרס".

***

עיקר שובל שמש לבוש רקיע

שמחה עשה ה'
רון לבוש רקיע
שמש מותחת הכיפה
תסרוג העיקשת
מִקרן שמש זורחת

אֵל רואה
ינבא העתיד
תעגון שמש
תאיר קהל ילדים –
ינעם לה

שורף לשמש רותחת
הטיל שרב אל,
להבת שמש
החום העז לב ספוג
אש מרגיש

יש חום שממש-ממש מוחשי
שיגר משא גוף, סֶבל
זעה מוחה, שמש תבהל
(לא בר-שליטה)
תחתור שמש לפרוש

"ה', למעני, מיד לילה!"
קריאת שמש
נוגעת די עתה
אבני האור
לא תחרוז שמש

נרקמת שקיעה
(גורסת – הפיכה)
תחתום שמש
עיקר שובל נוּרהּ
השעה חמש.

***

מול חדרי הלילה ירד חלום

צפון מערב.
הלילה ירד
חלום שקע

מוסח מרעש המוח
הנֵבל ברוח פורט
רֹבד עצב נטש האור

רואה שטן
בִּצע דבר טֵרוף
חור בלבנה

חומה, שער. מחסום עִקש
מול חדרי הלילה
ברעם נופץ.

***

קורי חֹרף בפרח ירוק

ידוע סופה – עונת מעבר
קר. עין-רקיע לחה
קורי חֹרף משפשף כוכב

טאטא שמי תכלת
עב בעת לכתי
מש אט-אט בכוך
פשפש מפרח ירוק

החל עיקר ניע
רק רבע מתנועה
פוסע ודי.

***

רכס ואשד ודשא וסכר

בורק ברק, יכה
אור קפוא
מלבין שלג
צח יפֹּל

הנוף: מורד
רכס צרפתי
רוחץ אשד
דשא צחור

יתפרץ סכר
דרום פונה
לפי חץ

גלשן יבלם
אופק רואה
כי קרב קרוב.

***

מותש גוף, פוגש תום

מותש גוף
האל פוסק: "סוף!"
עיפות תופיע
פוסק. סוף.
לאה פוגש תום.

רף שנה נשפר

הרשע שמח ומי יִפּׂל? אלפיים וחמש עשרה.

לרגל הפלינדרום

ברגל גרב
הקיץ הציקה
מִתֹך כתם
שמש
צל יחף חילץ.
***
פגם במגף
הליכה (מאה מ') האם הכילה?
עקב וקרסול שלו סרקו. בקע.

בערב שירה הר ישב רעב

הציץ מבעד אשנב
אתמול בערב שירה
גלש איש רוח צפונה
בערב שירה הזה
הרי שבר עב

הנוף צחור
שיא שלג
הר ישב רעב –
לוֹ מתאבן
שאדע במציצה.

נמזג זמן

נושאר בראשון
בשני נשב

שלישי שילש
רביעי עיבר
חמישי שימח
שישי ישיש.

***

לשבת, ישיש, בשישי תבשל.

***

שש וחמש. בֻּצעה הליכה (מתוח הגֵו, תפוס). סוף תוגה חותם ה', כילה העצב. שמח ושש.

***

רצינו שש, אולם השעה חמש (עבר ארבע). שמח ה' עשה, מלוא ששון יצר.

***

די בה שעת בדידותו, די! דֹב, תעשה ביד!

***

נם זה רבע שעה עש. עבר הזמן.

***

תשע תם, עשר הביא האיבה. הרשע מתעשת.

***

בֹּקר, שבוע תם. איש בשיא מת. עובש, רקב.

***

מת אב, אלול. חומם ממוח לולא בא, תם.

***

בא החודש שדוחה, אב.

***

לולא אב הבא אלול?!

***

בוטל זמן, מזל טוב!

ראשי תיבות הנוגעים בזמן

פרפר רפרף

מסידרת חיות

שיר פלינדרומי

לקפוץ לצוף קל
——————-

פוצה לֹע פרפר
כחול הכנף
ססגוני עף

עינוג סס:
פנכה לו-חך
רפרף על הצוף.

***
משפטים פלינדרומים

נם זה רבע שעה עש. עבר הזמן.

***

העש מול שמים שלום עשה.

***

"הי סס, בוא!", ילד קרא, רקד. לי אובססיה.

***

מותר פרפר. שוק: קושר פרפר. תום.

***

רפרף לצוף, פוּצל פר-פר.

***

צוף נוּער, זרעו נפוץ.

***

יחפוץ בצוף חי.