5,775

די משנה 5,775*, הנשמיד?!

***

כלתה 5,775, התלך?!**

***

תום שנה, נשמות.

* 5,775 – הגימטריה של תשע"ה.
** אנגרמה: תשע"ה – התלך?! | כלתה שעתה.

מחרוזת שירים על בסיס הפלינדרום השני באורכו בעברית

השירים שלהלן מבוססים על הסיפור מימש ה' עולם מלוע השמים
(מחרוזת פרגמנטים ומשפטים פלינדרומיים המבוססים אף הם על הפלינדרום הנ"ל)

***

"כר יופי!" צוהל עצמי
כותב: "הנץ הפרח, מתת-אל
יוצר אל בושם מיוחד
ואביב נובל עזוּב – סֻלק"

עור שורף, יומס
רוגש הים ולח גופי
תום שנתי. שחר
רחשי תנשמות

יפוג חלומי השגור
סמוי פֵּרוש רוע
קלס, בוז, עלבון בי באו
דחוי ממשוב לא-רצוי

לא תתם חרפה
צִנה בתוכי
מצע לה
וציפוי רך.

***

רון לבוש רקיע
שמש מותחת הכיפה
תסרוג העיקשת
מִקרן שמש זורחת
תחרוז שמש
נרקמת שקיעה
(גורסת – הפיכה)
תחתום שמש
עיקר שובל נוּר.

***

תעגון שמש
תאיר קהל ילדים
ינעם לה

שורף לשמש רותחת
הטיל שרב אל
(לא בר-שליטה)

תחתור שמש לפרוש
"ה', למעני, מיד לילה!"
קריאת שמש נוגעת.

***

צפון מערב.
הלילה ירד
חלום שקע

מוסח מרעש המוח
הנֵבל ברוח פורט
רֹבד עצב נטש האור

רואה שטן
בִּצע דבר טֵרוף
חור בלבנה

חומה, שער. מחסום עִקש
מול חדרי הלילה
ברעם נופץ.

***

ידוע סופה – עונת מעבר
קר. עין-רקיע לחה
קורי חֹרף
משפשף כוכב
טאטא שמי תכלת

עב בעת לכתי
מש אט-אט בכוך
פשפש מפרח ירוק
החל עיקר ניע
רק רבע מתנועה פוסע ודי.

***

ברק יכה אור
קפוא שלג
צח יפֹּל

הנוף: מורד רכס צרפתי
דשא צחור רוחץ אשד
יתפרץ סכר

דרום פונה לפי חץ
גלש אופק
רואה כי קרב.

***

מותש גוף
האל פוסק: "סוף!"
עיפות תופיע
פוסק. סוף.
לאה פוגש תום.

רף שנה נשפר

הרשע שמח ומי יִפּׂל? אלפיים וחמש עשרה.

לרגל הפלינדרום

ברגל גרב
הקיץ הציקה
מִתֹך כתם
שמש
צל יחף חילץ.
***
פגם במגף
הליכה (מאה מ') האם הכילה?
עקב וקרסול שלו סרקו. בקע.

בערב שירה הר ישב רעב

הציץ מבעד אשנב
אתמול בערב שירה
גלש איש רוח צפונה
בערב שירה הזה
הרי שבר עב

הנוף צחור
שיא שלג
הר ישב רעב –
לוֹ מתאבן
שאדע במציצה.

נמזג זמן

נושאר בראשון
בשני נשב

שלישי שילש
רביעי עיבר
חמישי שימח
שישי ישיש.

***

לשבת, ישיש, בשישי תבשל.

***

שש וחמש. בֻּצעה הליכה (מתוח הגֵו, תפוס). סוף תוגה חותם ה', כילה העצב. שמח ושש.

***

רצינו שש, אולם השעה חמש (עבר ארבע). שמח ה' עשה, מלוא ששון יצר.

***

די בה שעת בדידותו, די! דֹב, תעשה ביד!

***

נם זה רבע שעה עש. עבר הזמן.

***

תשע תם, עשר הביא האיבה. הרשע מתעשת.

***

בֹּקר, שבוע תם. איש בשיא מת. עובש, רקב.

***

מת אב, אלול. חומם ממוח לולא בא, תם.

***

בא החודש שדוחה, אב.

***

לולא אב הבא אלול?!

***

בוטל זמן, מזל טוב!

ראשי תיבות הנוגעים בזמן

פרפר רפרף

מסידרת חיות

שיר פלינדרומי

לקפוץ לצוף קל
——————-

פוצה לֹע פרפר
כחול הכנף
ססגוני עף

עינוג סס:
פנכה לו-חך
רפרף על הצוף.

***
משפטים פלינדרומים

נם זה רבע שעה עש. עבר הזמן.

***

העש מול שמים שלום עשה.

***

"הי סס, בוא!", ילד קרא, רקד. לי אובססיה.

***

מותר פרפר. שוק: קושר פרפר. תום.

***

רפרף לצוף, פוּצל פר-פר.

***

צוף נוּער, זרעו נפוץ.

***

יחפוץ בצוף חי.