גחל לחג

ערוך לחג, לגחל כורע.

***

גחל מחפש, פחם לחג.

***

שחור גחל לחג, רוחש.

לזכור רוך ז"ל!

שיר פלינדרומי

לזכור ציוו שואה
מחנה רכוז. המָתה
תמה, זוכר, הנחמה
אושוויץ. רוך ז"ל.

***

משפטים פלינדרומים

רכוֹז רוכזו אנשים. מי שנאו זכור זוכר.

***

ויזכור מי נפל. לפנים רוך, זיו.

***

לזכור! ברוך ז"ל.

***

זֶכר מרֻכז.

עצמאות

שיר פלינדרומי

היה נכון!
כשמולי שונא
לעצמאות זו עת

ליד גיבור קרב
עבר קרוב
יגדיל תעוזתו

אׂמץ על-אנושי
לוֹ משכָּן
וכן היה.

***

משפטים פלינדרומים

חותֵם ראשית. בוקע רֹבד עצמאי, לצאת "מת" אצלי אמצע דבר. עקוב! תישאר מתוח!

***

תוּאם צער – מגן לִבנו נבל, נגמר. עצמאות.

***

אלף עד תו. אמצע. עצמאות דע, פלא!

***

מישראל בת 66 תבל ארשים.

***

תו אֹמץ על עצמאות.

***

פלינדרום בשורות

עצמי – מצע
לגדילה, לי דגל
שחרור ברור חש.

שבועות

חלב – עבר עתו, עובש צימח, החמיץ שבועות. ערב, עב לח.

***

הספירה, 7 * 7, הרי פסה.

***

תורה לי. גמר מגילה. רות.

***

זעו בתורם רות, בועז.

***

תיקון הלילה, נוקית?!

***

ליל גבינה הניב גליל.

חג אביב יבֹא? גח!

שיר פלינדרומי

ה' ערף
ראשי חצר מלוכה
כולם רצח
ישאר פרעה.

***

שֻלחן ערוך. ספור הגדה. בולע עוד מרור. מדוע עלוב הדג הרופס?! כורע, נחלש.

***

משפטים פלינדרומים

רשע, תם: מכֹּח בינה שרכש ושכר שהניב, חכם מתעשר.

***

תותיר כרפס? ספר כריתות!

***

מין בה עבר, ארבעה בנים.

***

כל דור ודור – ורוד לך!

***

בן זומא – לאמו זנב!

***

נס חרות, תור חֹסן.

***

עוד מרור, מדוע?

***

פלינדרומים בשורות

תור מרות?
תור חֵרות!

***

הלילה
הזה
הלילה
הזה.

מוצה הצום

משפטים פלינדרומים

על רעב הצם אל מחל? נאכל כאן לחם, לא מצה; בער לֹע.

***

הרף! הרף! ינוח מצומו, צמחוני? פרה-פרה.

***

הצמא, הרעב: "הצום מוצה". בערה אֻמצה.

***

גופי, דע, מצטמק. בלב קמט. צם עד יפוג.

***

מצטהל איש, בחֹם שמח, בשיא-להט צם.

***

מוציא לשתות, נאכל כאן תות, שלא יצום.

***

לצום תחת רקיע? העיקר תחת מוצל.

***

לא מִפחד צמו – אומץ, דחף מאל.

***

לא רע צם. בוטל טוב, מצער אל.

***

מוצה, פוסק – סוף הצום.

***

הצמא יצום? מוציא מצה.

***

רב צם, אל ממלא מצבר.

***

לקמוץ יד די! צום קל.

***

התאמצת, צם אתה.

***

צם צמא, לא מצמץ.

***

מצב ער: רעב, צם.

פלינדרומים בשורות

חיָּל צם? מצליח
(חל צום מוצלח).

***

מציֵן: "אני צם"
(מוצא הפה: "אצום").

יום כיפור

הרף, כפרה!

***

תשעה באב

הפנימי: די בוטה תשעה באב! הַעשתה טוב יד ימין פֹּה?

***

חֱרבן הבית. לתיבה נברח?

חג שמח

פלינדרום לפי אותיות
פלינדרום כמקשה אחת

כוכב רוחץ שוב לבנה
מקרוב רואה תוי ליל
חג שמח לחמש גחליליות
האור בורק מהן
בלבוש צחור בכוך.

***

פלינדרום לפי מילים

חג, מועד
תקומה
מועד, חג.