פלינדרומים קצרים שגימטריה של כל אחת מהמילים בהם פלינדרומית

1) קפא לובן האור, שלג גלש, רואה נבוּל אֹפק.

הגימטריה של המילים בהתאמה: 181, 88, 212, 333, 333, 212, 88, 181.

2) בדה שלג, גלש הדֹב.

הגימטריה של המילים בהתאמה: 11, 333, 333, 11.

3) רכב הסוס, תחת סוסה בכר.

הגימטריה של המילים בהתאמה: 222, 121, 808, 121, 222.

הפלינדרום שלעיל כולל הומוגרפים, ויכול להיקרא במספר אופנים שונים.

מודעות פרסומת

רִטוש ליף ומכה כמו פיל שוטר

מסידרת פלינדרומים אקטואליים

דפני ליף ו-11 פעילים נעצרו באלימות ברוטשילד כשניסו להקים מאהל

מה לתת? מה לנו נשאר? ניכר מעמד משפיל, יֻנף דרך המגף,
ניגף
מפגין. פְּגם הַכר! דפני ליף שם. דֶּמע, מרכין ראש. נוּן להם,
תתלהם!

פלינדרומים צה"ליים

פיל חיל יחליף?
להצליף בפיל, צה"ל.

***

להצמיח "תותחים", צה"ל
להצמיח מומחים, צה"ל.

***

מזימה רקח: להצפין סם מורעל. חילץ, הצליח לערום, מסניף. צה"ל חקר המיזם.

***

פחדוֹ לשיא – בצה"ל הבן, אבא נבהל. הצבא יש לו דחף.

***

מודיעין: "עין צה"ל להצניע!" ניע יִדום.

***

להציע רופא? לכלא פורעי צה"ל.

***

להצחין מריח חי"ר, מניח צה"ל.

***

להצדיע צה"ל, להצעיד צה"ל.

***

להצמיד ידים, צה"ל.

***

להציל 

להציל אוכל, לכו אלי צה"ל!

***

להציל יחד חילי צה"ל!

***

להציל בלי צה"ל.

***

להציל לי צה"ל!

פלינדרום בחרוזים

חיל צה"ל, להצליח!
חי"ר צה"ל, להצריח!

***

פוסט קשור

היררכיה צבאית

סוס מקרוב יגסוס? סוס גיבור, קם סוס

מסידרת חיות

רתום סוס? מותר
הִכה
בגב
אבא
ובלבו

אבא
דוד
היה
לז"ל?
חו"ח

תודות
לאל

שיש
יחי
אבא

סייס
נתן
מום
סרס
סוס

פרש שרף
תחת
סוס
יאמר סוס רמאי:
"אגסוס כסוס גא"

תם לו הסוס, הולמת
אמא
הסוסה
בלב
הי-סוס-יה.

בץ הצב

משפט פלינדרומי

בצדדי העיר הריע: "הידד, צב!"

***

פלינדרום בשורות

שריונ(צב)אי

בצה"ל הבן – כל אבא לכן נבהל. הצב
שריונו ירש.

פלינדרומים משיבי נפש (שפן)

מסידרת חיות

הבולע החולד שפן? נפש דלוחה, עלובה.

***

גֹעל נפש: שף נרמס. מר נפש שף נלעג.

***

שפן הלוחם בעב"ם חולה נפש.

***

"שפן", יחפש פחי נפש.

***

בלחץ נפשי שפן צח-לב.

***

חרב נפש "שפן", ברח.

***

שפן טוב חבוט-נפש.

***

פלינדרום בשורות

הארי: "נפש שפן יְראה"
שפן: "הפיל יפה נפש"
הפיל ותחש: "חתול יפה"
(פיל – חתול לו תחליף)
כלב: "צא צב! לך!"

מחרוזת שירים פלינדרומים בגימטריה פלינדרומית של כל אחת מחמש השורות

מסידרת פלינדרומים גם בגימטריה

(הגימטריה של כל שורה היא פלינדרומית ורשומה בסוגריים)

תחת (808)
שלג גלש (666)
קלח, וחלק (282)
קרח. חרק (616)
הקול, לוקה. (282)

***

קרוב ליל, בורק (686)
בכוך הכוכב (101)
כופה הִפּוך (222)
חִוֵּרת רוח (828)
בוקר רקוב. (616)

***

בחרוזים

בוטה הטוב – (44)
בו האל, לאהוֹב (88)
בוחר. חוב (232)
בדה הדֹב (22)
בורק מקרוב. (656)