נגמ"ש מֵגן? נגמ"ש מֻגן?

שיר פלינדרומי

אל נגמ"ש
חיל שלח המג"ד
הדגם החלש
ליחש. מֻגן? לא!

***

משפטים פלינדרומים

"אל נגמ"ש!" שֹח. חשש. מֻגן? לא!

***

"אל נגמ"ש!" פחד חפ"ש. מֻגן? לא!

***

"אל נגמ"ש!" בוכה כובש. מֻגן? לא!

***

"אל נגמ"ש!" לופת פולש. מֻגן? לא!

***

"אל נגמ"ש!" טוב, בוטש. מֻגן? לא!

***

"אל נגמ"ש!" דש. מֻגן? לא!

***

"אל נגמ"ש!" תמה מֻתש: "מֻגן?" לא!

***

"לאש!" נגמ"ש גוף פוגש. "מֻגן?" שאל.

***

מלוב נגמ"ש מגן, בולם.

***

נגמ"ש דנדש מֻגן.

***

נגמ"ש, שם גן!

העוצר ברצועה

שירים פלינדרומים

רגש הזעם מעזה שֻגר

בִּעות – מוח לא נח
צורב משא זֶכר מבטי הרוּג
סבל חולל רגש הזעם
החִיל סחף לחלש להציק
וחוקי צה"ל שִלח לפח
סליחה מעזה שִגר
ללוח לב סגור היטב
מרֻכז אשַם ברוצח
נאלח ומתועב.

סליחה מעזה שִגר.
ללוח לב סגור היטב
מרֻכז אשַם ברוצח
נאלח ומתועב.

***

שוב יכה הכיבוש

שוב יכה עוצר, עיר כיבוש
שוב יכתים, ידיח כיבוש
שוב יכתר קרת כיבוש
שוב יכחיד, ימית כיבוש
שוב יכריע רצועה כיבוש.

***

פלינדרומים בשורות

חוקים למיקוח?!
שוב יכפיף כיבוש:
הס! כיבוש שוב יכסה.

***

משפטים פלינדרומים

המבוא: גיהנם. שוב יכה כי-בוש מנהיג אובמה.

***

הכיבוש הכתיב: רע ערבי, תכה! שוב יכה.

 

***

שוב יכחישו אנשים דם ישנאו שיח-כיבוש.

***

שוב יכניע, ידום מודיעין-כיבוש.

***

רצועה. כיבוש שוב יכה. עוצר.

***

הכובש לופת, פולש, בוכה.

***

בא כיבוש. בלב שוב יכאב.

***

 

שוב יכשל, חלש כיבוש.

***

שוב יכביר ריב כיבוש.

***

מתנחל – חן תם.

טיל שליט

שיר פלינדרומי

רֹע פעל. תום מי יחליט?!
השליט. מינף לעג פליט
שיא הפחד טיל בי יבליט.
דחף האיש טיל
פגע לפנים טיל
שהֵטיל
חיים. מות לֹע פער.

***

משפטים פלינדרומים

טיל שידחף בקנה (לא אל הנקב) פחד ישליט.

***

"טיל קסאם נמאס!" – קליט?!

***

רצוי הטיל, שליטה יוצר.

***

ליטאי בנה, נביא טיל.

***

טיל מינף – פני מליט.

***

טיל חיים למי יחליט.

***

הטיל – בו בליטה.

ההצגה (הכי טובה בעיר) חייבת להיפסק (The show must go home)

5 שחקנים חזרו בהם מהחרם על אריאל

משחקן קח שם!
חתם. נמתח
קו-חוק
בלב

לא יִראה אריאל (לא יְראה אריאל)
מֻרחק. חרם
לחץ חל
הס! נרפה כי יכה פרנסה.