עדי פוסק, סוף ידע

מסידרת לזכר

נֻטר סרטן
ידע עדי
עקשת המחלה, לחמה. תשקע
ידעך עדי
הלך וכלה

שלח יד עדי (חלש,
לא "שפן") בנפש, אל
תום קרב, רק מות
רִפא. הפוגה (פרש). נשרפה גופה, אפר
רואה האור*.

* השיר הראשון שביקש עדי טלמור שישמיעו לזכרו הוא: "לראות את האור"

מודעות פרסומת

עם שמי תרתי משמע

מסידרת לזכר

חשבנו: מה נתן נדיב אבידן?! נתן המון, בש"ח.