קר ומצד שני חם


מוח קר –
בלכתו אני מזמין
אותך, לב
רק חום.

***

מחבל קר. פיצוץ יפרק לב חם.

***

חם לרקה, קר למח.

***

מחר קר? חם!

סין, כן נכניס

דוב יכניס לסין כינור,  רון יכניס לסין, כיבוד.

***

מירו, עמיר: "נכניס לסין כנרים עִוְּרִים".

***

לפיני סם מסין. יִפֹּל.

***

ניסיון יש לשינוי סין.

***

סוני יניס, סיני ינוס.

***

נכניס לסין, כן!

 

 

משה רבנו, נבר השם

מסידרת קונוטציה מקראית

מי-גשם הניב עב
נהרות קלח השם
ישקה מעל רקיע

דוֹם, חת
אל מנהיג דחף
בהר סיני

עשרה חוקים לאל
לא למיקוח הרשע
יניס רהב פחד-גיהנֹם

"לא תחמוד" – עיקר לעם הקֹשי
משה חלק תורה
נבע בינה, מֻשגים.

***

משה: "מחריד! די! רחם השם!"

משה קצב

אח, איזה אח!

מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות

טובות ידיה, חמות
קיבלתי חום
אח, אני מסיק
שכואב הלב
שנשבר הלב
לאחות קורא לאחות
הלב שנשבר
הלב שכואב
מסיק אני אח
חום קיבלתי
חמות – ידיה טובות.

חום במוח

משפטים פלינדרומים

פרש נשא התפִלה: "חום ה' מוחה". לפתה אש. נשרף.

***

אלי לוּ יחריב יוני. שרב בר-שינוי ביֶרח יולי? לא.

***

ספטמבר גיהנֹם. מנהיג, רב מטפס.

***

פלינדרום בשורות

חמסין ישבש, יניס מֹח –
ברח מוח מחום, חָרב.

מוחה זעה, עז החום

צמא תם
שתה בגן
תה קולח שקִבּל
עד תום ימחה הזעה

בריכה. שוחה
חושה כי רבה, עזה
החמימות, דע לבקש חלוק!
התנגב, הֻתש מתאמץ.

***

עקשת שמש
"החוצה!"
עז החֹם, אש

אמחה זעה
צוחה:
"שמש תשקע!"

די, מיד!

מסידרת חרוזים

דַי, רחם! יכביד
דַי, משה! מכחיד
דַי! מת לתמיד
דַי! חכם השמיד
דַי! בכי מחריד.

***

די! ספי ימריד
די! רפי יפריד
די! רמי יפסיד.

***

דַי לחֹם, אל! דֵי קר – מרקיד, לא מחליד.

***

די! פס האיש. נשיא הספיד.

***

די לסם! מסליד.