מַים מִים (11 מילים, 33 אותיות)

מסידרת פלינדרומים שמספר המילים ומספר האותיות בהם אף הם פלינדרומים

אבֹא
לגל
בלב
מַים

תחת
שמש
שחש
בגב
ידי
אצא
מִים.

מודעות פרסומת

פלינדרום בארבעה פרמטרים

מסידרת פלינדרומים לפי אותיות ומילים גם יחד
ומסידרת פלינדרומים שמספר המילים ומספר האותיות בהם אף הם פלינדרומים

פלינדרום בארבעה פרמטרים

1. לפי אותיות
2. לפי מילים
3. לפי מספר המילים – 33
4. לפי מספר האותיות – 111

בנוסף, שם הפלינדרום אף הוא פלינדרום – הן לפי מילים, והן לפי אותיות.

אבא תחת אמא, אמא תחת אבא

שמש זרז הלילה

אבא דוד
תחת
אמא הִלה

נִגן
מילים-מילים
בלב הפה

כך היה סקס
שמומש
סקס היה כך

הפה בלב
מילים-מילים
נִגן

הִלה, אמא
תחת
דוד, אבא

הלילה זרז שמש.

פלינדרום מעלתו

מסידרת קונוטציות מקראיות

הַנֶהנה
דוד?
רֻגש, בלי לב שִגר
בחור לרוחב
הציר בריצה

הירו אל אוריה?
איש בשיא
הקרב ברקה
נורה. רון
בלב
דוד

"איהו?", היא
תמהה, "המת?!"
אבל בא
שׂק בת-שבע לעבש תבקש
כְּלִמת מלך

דוד
השיא לו לאישה
זאת, אז
המרה הֻרמה
מעם.

***

שאוּל – לו אש
בלב
שורפת. "פְּרוֹש
דוד
ולא – אלו
ימי
תום ומות".

***

אב המלך למה בא?!

אבי דוד יבֹא
אל המלך. למה לא?!
המלך אוהב הוא כל מה
שיש
בלב
ישי.

***

מלכים מי? כֻּלם.

הערה

דוד הוא הדור ה-33 (מספר פלינדרומי) מאדם הראשון.

הומופונים

מהמהם / מעמעם
תוהות / תועות
שׂשׂ / סס

הומופונים דו-לשוניים

מד-דם* / MADAM

* הצירוף מד-דם פלינדרומי גם בגימטריה (44).

פלינדרומים בני 4 מילים בעלי 33 אותיות

ייתוריכם – מכירותיו וויתוריכם – מכירותיי.

***

תולתלתם ותועתעתם – המהמתעתעות ומתלתלות?

כופה היוצר הלימת-מילה רצויה הפוך (101 מילים, 373 אותיות)

הגֵו תפוס, מותש גוף – ריצה פוסל. דעך שמן, רופס. טעם חמצמץ עתה. גישה להפוך דעי! האיצי בו, הריצי! המלשמוח יוצר פוסק, חדל? תישאר לחות בתוך הגוף? יובש, פוסק חום. פוסל טוב, תדע: אמות לוּ תלך (מאתמול רצון מות). "שיא לפניך!", פוסע וְדַי. חותֵם ראשית.

הבוקע רֹבד עצמאי? לצאת "מת" אצלי אמצע דבר.

עקוב! התישאר מתוח? ידוע סוף כי נפל איש, תום נוצר לו. מֻתאם כל תו לתו, מא' עד ת'. בוטל סוף – מוחק סוף שבו יפוג הכותב. תוחל ראשית. לדחק סוף, רצוי חום. שלמה יצירה וביציאה יעד כופה להשיג. התעצם, צמח מעט סִפּור; נמשך עד לסוף הציר, פוגש תום – סוף. תוגה.

***

שירים פלינדרומים המבוססים על הפלינדרום שלעיל

עיפות
הגֵו תפוס
מותש גוף
ריצה פוסל

אבי, האל, פוסק: "סוף!"
לאה יָבֹא לסוף הציר
פוגש תום, סוף
תוגה תופיע.

***

פוסק חום
פוסל טוב
פוסח טוב
פוסע ודי
ידוע סוף
בוטח סוף
בוטל סוף
מוחק סוף.

***

טעם חמצמץ עתה
כי נפל איש
"שיא לפניך!"
התעצם, צמח מעט.

 ***

משפטים פלינדרומים המבוססים על הפלינדרום שלעיל

חותֵם ראשית. בוקע רֹבד עצמאי, לצאת "מת" אצלי אמצע דבר. עקוב! תישאר מתוח!

***

כופה היוצר הלימת-מילה רצויה הפוך.

***

גישה להפוך דעי! יעד כופה להשיג.

***

סִפּור נמשך עד שדעך שמן, רופס.

***

האיצי ביצירה, הריצי ביציאה!

***

תוחל ראשית, תישאר לחות.

***

לדחק סוף. פוסק, חדל.

***

רצון מות – תום נוצר.