תל אביב

משפטים פלינדרומים

"מעליב!" שביר בעל דחוי, מבליט רגש. תל-אביב: "אל תשגר טיל במיוחד לעברי, בשביל עם".

***

חירב בית. נראה את חצר הרצח, ת"א. האר נתיב בריחה!

***

מי רעה? ת"א. יפחד. תל-אביב, אל תדחפי את הערים!

***

ביב אל תיבשו, תלכו אל אוכל, תושבי תל אביב!

***

מורָד בחצר תל אביב: ביב. אל תרצח בדרום!

***

פרחי לבלב. תל אביב, אל תבלבלי חׂרף!

***

כל תל-אביב אהבה אביב. "אל תלך!"

***

כל תל-אביב: "אביב, אל תלך!"

***

מול חוף יפו. חלום.

***

פלינדרום בשורות

נתן
אילף הנמר, תל אביב. אלתרמן הפליא
מיני מילים, מילי מינים
כותב בתוך
עצמה – שִמשה מצע
העיר, הריעה.

פוסטים קשורים

ערים
ערים בקיצור בצופן אתב"ש

מודעות פרסומת

העדות מתודעה

שירים פלינדרומים

העדות האל-מת
העידי! פרטי מי מת!
תמים יִטרף, ידיעה
תמלא התודעה
.

***

הכרה עיגן
בתודעה משורר
רושם העדות
בנגיעה רכה.

***

הכרה שלחה עדוּת:
נואש רִקוד הקרב מול היגון
עתה מתברר: עצום כאב
בא כמו צער רב (תם התענוג)
יהלום ברקה, דוקר שאון
תודעה חלשה, רכה.

***

מוסר כיווץ ראוּת אל האופק, העדות תחסום
מוסר-פרסום נכלולי לו, לכן מוסר פרסום
מוסחת תודעה, קפואה, לא תוּאר – צווי כרסום.

***

משפטים פלינדרומים

צרחה עדוּת חומה: אושוויץ. ציוו שואה, מוח תודעה חרץ.

***

מוח שִגר את העדות, הריץ בציר התודעה תא רגש חום.

***

תודעה רגש חלק. מרז בלב זרם, קלח. שִגר העדות.

***

העדות בסוף. תיכון יחנך? כן, חינוך יתפוס בתודעה.

***

הכרה שלחה עדוּת: תודעה חלשה, רכה.

***

רצון נושל מתודעה, העדות מלשון נוצֵר.

***

העדות: התוגה הלילה – הגות התודעה
(כל המילים בפלינדרום זה מתחילות באות ה').

***

עמוּד חלש העדות לתודעה שלח, דומע.

***

לאה מתודעה, ריק קיר העדות מהאל.

***

תודעה צורחת. תחרוץ העדות.

***

תודעת משורר רושמת עדות.

***

ריבוע קסם 5*5

מ  ת  ל  ה  ב
ת  ו   ד  ע  ה
ל  ד  ל   ד  ל
ה  ע  ד   ו   ת
ב  ה  ל  ת  מ

מתלהב תודעה לדלדל, העדוּת – בהלתם.

בלכתי איתך לב

חש גרוע בלכתי
אהבה לו להבה
איתך לב
עורג, שׁח.

***

ברחתי בכל הכח
בלכתי בבית כלב
חִכה לך
בית חרב.

נגמ"ש מֵגן? נגמ"ש מֻגן?

שיר פלינדרומי

אל נגמ"ש
חיל שלח המג"ד
הדגם החלש
ליחש. מֻגן? לא!

***

משפטים פלינדרומים

"אל נגמ"ש!" שֹח. חשש. מֻגן? לא!

***

"אל נגמ"ש!" פחד חפ"ש. מֻגן? לא!

***

"אל נגמ"ש!" בוכה כובש. מֻגן? לא!

***

"אל נגמ"ש!" לופת פולש. מֻגן? לא!

***

"אל נגמ"ש!" טוב, בוטש. מֻגן? לא!

***

"אל נגמ"ש!" דש. מֻגן? לא!

***

"אל נגמ"ש!" תמה מֻתש: "מֻגן?" לא!

***

"לאש!" נגמ"ש גוף פוגש. "מֻגן?" שאל.

***

מלוב נגמ"ש מגן, בולם.

***

נגמ"ש דנדש מֻגן.

***

נגמ"ש, שם גן!

העוצר ברצועה

שירים פלינדרומים

רגש הזעם מעזה שֻגר

בִּעות – מוח לא נח
צורב משא זֶכר מבטי הרוּג
סבל חולל רגש הזעם
החִיל סחף לחלש להציק
וחוקי צה"ל שִלח לפח
סליחה מעזה שִגר
ללוח לב סגור היטב
מרֻכז אשַם ברוצח
נאלח ומתועב.

סליחה מעזה שִגר.
ללוח לב סגור היטב
מרֻכז אשַם ברוצח
נאלח ומתועב.

***

שוב יכה הכיבוש

שוב יכה עוצר, עיר כיבוש
שוב יכתים, ידיח כיבוש
שוב יכתר קרת כיבוש
שוב יכחיד, ימית כיבוש
שוב יכריע רצועה כיבוש.

***

פלינדרומים בשורות

חוקים למיקוח?!
שוב יכפיף כיבוש:
הס! כיבוש שוב יכסה.

***

משפטים פלינדרומים

המבוא: גיהנם. שוב יכה כי-בוש מנהיג אובמה.

***

הכיבוש הכתיב: רע ערבי, תכה! שוב יכה.

 

***

שוב יכחישו אנשים דם ישנאו שיח-כיבוש.

***

שוב יכניע, ידום מודיעין-כיבוש.

***

רצועה. כיבוש שוב יכה. עוצר.

***

הכובש לופת, פולש, בוכה.

***

בא כיבוש. בלב שוב יכאב.

***

 

שוב יכשל, חלש כיבוש.

***

שוב יכביר ריב כיבוש.

***

מתנחל – חן תם.

שבועות

חלב – עבר עתו, עובש צימח, החמיץ שבועות. ערב, עב לח.

***

הספירה, 7 * 7, הרי פסה.

***

תורה לי. גמר מגילה. רות.

***

זעו בתורם רות, בועז.

***

תיקון הלילה, נוקית?!

***

ליל גבינה הניב גליל.

יפנים

פולשן יפני משרד הפך, סקס כפה, דרש מין. פין שלוף.

***

לפני נפילה צהל יפני. נפל.

***

מין פירשו אושר יפנים.

***

ליפנים זמין פיל.

פוסט קשור

סינים