פלינדרומים שהם פנגרמה מושלמת כפולה

הקדמה

שני החצאים (שורות) במחרוזת הפלינדרומים להלן הם פנגרמה מושלמת
(פנגרמה – מכילה את כל אותיות האלף-בית;
פנגרמה מושלמת – פנגרמה שכל אות בה מופיעה פעם אחת בלבד).

מטבע הדברים, גם מספר האותיות בשני צמדי הפלינדרום הוא מספר פלינדרומי (44).

ביצירת הפלינדרומים נעזרתי בשכיחות האותיות בעברית, שעל בסיסה גם בניתי את "צופן נפוץ" (ראו גם סעיף ד' בפוסט זה).

***

הרכז צמא, ניסח: "בלעת קטשופ, דג.
גד פושטק!" תעלב? חסין אֹמץ זכרה.

***

אגדוש, הכן טבח צרפתי! מעז, קִלס.
סלק זעם! יתפרץ, חבט נכה. שוד גא.

****

טבח תש. הצם?! לעג זכר, דופק סנאי
יאנֹס קִפוד, רִכז גֹעל. מֻצה שת, חבט.

***

טַבח, זָר צֹפן. דע: כמס אל קת וגישה.
השיג ותק, לא סמך עֵד – נִפץ רז, חבט.

***

טִפש מסכל צדק, עֹז יהרֹג – תאבחנו –
ו"נחבאת גרה!" יזעק. דץ לכס משפט!

***

פוסק עֹז?! שב, כי לדג טֹרח תם. נאצה.
הצאן מתחרט?! גדלי כבש! זעק: "סוף!"

***

צָלע נוּגה. פְּרט סָמך: יחזַק. בד תֻשא
אשת דֹב קזחי. כמס טֶרף הגוּן, עלץ.

***

מִלא גדה סכר. פצע בטח נִקז. יותש
שתוי זקן – חטב עץ. פרכס הדג, אִלם.

***

סֻלק צִפוי הזֹך, מת. אגדע חֶרב שטן.
נטש, ברח. עֵד גא, תמך זה. יופץ קֶלס.

***

קד"צ. ה' תיאם חול. רטן ש"ג, פסע? כזב!
בז, כעס פגש. נטר לוחם, איתה צֶדק.

***

לכסות טִפש המצע יחזק. דג נברא.
ארב נַגד, קזחי עָצמה שפט. תוסכל.

***

גוף סבל, זעקתם: "הכחיד ארץ שטן!"
נטש צר? אדיח. כה מתק עֹז – לב ספוּג.

מודעות פרסומת

אופק קפוא

שירים פלינדרומים

קַלח עב, טל
משב צנה רבה
חרף הרצון
הִלקה גשם

בורק שלג
קפוא, אביך
כי בא אופק
גלש קרוב, מֻשג

הקלה נוצרה
פרח הבר
הנץ, בּׂשם
לטבע חלק.

***

ברק יכה
אור קפוא מתנקז
עיקר לו
כתם ליל

מתכול רקיע
זקן תֹם
אופק רואה
כי קרב.

***

חלמה אופק
לאחור הביטה
מה טיבה – רוח-אל?
קפואה, מלח.

***

זז אל אופק
דמוּע הלוּם קרב
רק מול ה' עומד
קפוא. לא זז.

***

שיר פלינדרומי שכל מילה בו פלינדרומית בגימטריה

קפא לובן האור
שלג גלש
רואה נבוּל אֹפק.
(181, 88, 212, 333, 333, 212, 88, 181).

***

משפטים פלינדרומים

רואה כי קפוא העקרב. ברקע האופק יכה אור.

***

קפוא מקור רוקם אופק.

***

אופק הלילה קפוא.

***

אופק שמש קפוא.

לשון מנוּשל

פלינדרום כמקשה אחת

קיצוץ: צמצם
אל מילים הרבה
מנושל רצון

נוצֵר לשון
מהברה, מילים
לא מצמץ צוציק.

***

פלינדרום לפי שורות

יוצר, מוסר-פרסום רצוי:
תו אל תסבך, מילים כבס! תלאות
לשון שנופץ, מצפון שנושל
לאחור הכיבוס יִסוב, יכה רוח-אל.

אל שואה או שלא

שירים פלינדרומים

תמלא תודעה עדות אלמת

פרוֹט פוֹרט מי מת
השמות רכוֹז רוּכזו
נטש, ברח האור
צורחת חומה
שִגרה עדות אל-מת

תִּמלא תודעה רגש
המוח תחרוץ
רואה חרב שטן וזכוֹר זוֹכר:
תום שה תמים –
טרוֹף טוֹרף.

***

האושר מגמר שואה

מייחל ליבש גיהנֹם
קפא מקור הניצול
בלב לו צינה
רוקם אֹפק
מנהיג שביל לחיים.

***

לזכור רוך ז"ל

לזכור ציוו שואה
מחנה רכוז. המָתה
תמה, זוכר, הנחמה
אושוויץ. רוך ז"ל.

***

פורש אל, הלא שרוף?!

לא מתחבט נאצי
נקם בכם שמים שם
כבמקני צאן טבח
תם אל.

***

דור שני –
כוחו
מבין אני
במוחו
כי נשרוד.

***

רפא מאפר

רפא, הבורא!
שא עיניך
כי ניע אש
ארובה. אפר.

***

לא היה אל

ידי לאל
לא היה אל
לאל ידי.

***

משפטים פלינדרומים

האם יפשע אדולף?! כמובן. בום! כפלו דאעש פי מאה.

***

נחבא ה'. נכסי צאן ברזל לזר – בנאצי סכנה אבחן.

***

גז מערבל בלב רע-מזג.

***

לא עוד! (מדוע, אל?!)

קיר ריק

שיר פלינדרומי

קיר ריק

שַּח, לתוך קיר אִלם
כמס המשאלה
הלא שם ה', סמך
מלא רִיק כותל חש.

***

פלינדרומים בשורות

חש ריקבוני. תש העוז. זועה: משתין ובקיר. שח,
מתכופף וכתם.

***

סופי טיפוס
קיר מות. לפיר יפֹל. תום. רִיק.

***

משפטים פלינדרומים

המוסחת הדעת?! המוח ריק. קיר. חומה תֻעדה, תחסום.

***

שיא השלג, קיר בהר הבריק, גלש האיש.

***

משתין בקיר, רִיק בנית שם.

***

קיר בהיר. צעק: "עצרי!" הבריק.

***

נמר בקיר, אריק ברמן.

***

חרב קיר, עריק ברח.

***

תוריד קירות, תוריק דירות!

***

חומה, כותל לתוך המוח.

אלימה? מילא

מסידרת חרוזים

פלינדרום שכל מילותיו בנות חמש אותיות

רוקעת תפרוץ, תדקור
תשרוף? שורפת!
תשלוף? שולפת!

תפלוש? פולשת!
תפרוש? פורשת!
רוקדת צורפת, תעקור.

***

רוקעת עורק קרוע תעקור.

כִּבוש השובך

התיז הלֹע מָוֶּת
חלף הנוי – תפוגה
ציד בדיצה
גופת יונה פִּלח
תום עלה זיתהּ.