פרגמנטים ומשפטים המבוססים על סיפור פלינדרומי

הפרגמנטים והמשפטים שלהלן מבוססים על הסיפור הפלינדרומי יוצר מלוע שמים השמש, ה' מימש עולם רצוי (מחרוזת שירים המבוססת אף היא על הפלינדרום הנ"ל)

החום העז לב ספוג. אש מרגיש. שיגר משא גוף, סֶבל. זעה מוחה.

***

הלילה מנסה לעוף. נוי מדמין, נים-דמיון פועל. הס! נם הלילה.

***

מימש גֵו חמה חום, הזעה עזה מוחה מחוג שמים.

***

צפון מערב, רום גליל. ליל גמור – ברעם נופץ.

***

פוסל טוב, פוסק חום. בוטל סוף, מוחק סוף.

***

סר החֹרף, הבשן ירוק. קור ינשב. הפרח הרס.

***

הכרה שלחה עדוּת: תודעה חלשה, רכה.

***

תדע אִם רצון נוצר מ-א' עד ת'.

***

יש חום שממש-ממש מוחשי.

***

ראוי לציון נוי, צל יואר.

* בפלינדרום זה רק ארבע המילים האמצעיות מתבססות על פלינדרום האב.

מודעות פרסומת

מי קרב ומי מערב רעמים וברקים?

שירים פלינדרומים

הרעם לבש צורה
הקול: הד רחב
מוסח ראשי, מורם הלוּם רעש
"ברק יכה אור, נוס אחורה!"

רוח. אסון רואה כי קרב
שער מול המרום
ישאר חסום, בחרדה לוקה
ה': "רוץ!" שב למערה.

***

מעז פנים וכותב:
"מערב פרוע
עומד דמוּע
עורף ברעם
בתוכו מינף זעם".

***

ברק יכה
אור קפוא מתנקז
עיקר לו
כתם ליל

מתכול רקיע
זקן תֹם
אופק רואה
כי קרב.

***

אלמלא ים רחב –
ברעם נופץ
בצפון מערב –
ברחמי אל מלא.

***

הברק שאל: "האם חם?"
שמש לֹעה פערה
הֻרעפה על שמש מחמאה
לאש קרבה.

***

רואה קרוב ברק
בלי רעש
לשערי לב קרב
בורק האור.

***

קרב לב רעם
מימש רעש
בשער שמים
מערבל ברק.

***

תום טיסה
קרב הברק
הסיט. מות.

***

פרגמנטים ומשפטים פלינדרומים

קר באי – לפה דחפה שלגון נערה. דעי: קרב גל של שלג ברקיע! דהר ענן וגלש הפחד, הפליא ברק.

***

"מעֹרב?" איש רב על "פרפר", סגנון גס. רפרף לעבר שיא ברעם.

***

ברקע אופק יכה אור. רואה כי קפוא עקרב.

***

המיחל כרעם ברק לקרב, מערך לחימה?

***

צִנה, חֹרף קר. בא ברק. פרח הנץ.

***

ברקים ורעמים, למים ערום יקרב.

***

ובשמים ערפל חלף, רעמים שבו.

***

לב רעם מעורר. רועם, מערבל.

***

הרעיד הרעם מערה. די! ערה.

***

ברק יכה. אור רואה כי קרב.

***

ברק ורעם? שמע רוק רב.

***

ברק מעריך כי רעם קרב.

***

ברק יכשיל ליש כי קרב.

***

טייס קרב כברק סייט.

***

קרוב קרב ברק בורק.

***

הרעם: ערה?

דע לגבור! קרוב גלעד

שבוי מיובש
צמא לאֹמץ
קפוא היה אופק

דמע מקיז חיל. הצליח? מי נשבר? לב סחוט. טוָח סבל רב-שנים. חיל צה"ל יחזיק מעמד
אלף מחבלים על עמי, לב חם פלא
שחרור חש

צל-חיָּל יחֻלץ
רואה אור
שמש

נועם לא יכבה הבכי. אל מעון
אבא בא
יחי חי!

נוי לעב, כוכב עליון

הביטה העין:
כוכב למד מוזיקה
לחן קולח
בשמים מימש

בחלוק נחל
הקיזו מדם לבך
וכניעה הטיבה.

השם הוא: השם

מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות

התחלה. אל חוזר בו
סוף כל דבר
סוף הדרך – צרה לו

פינה המקום מקום
המקום: פינה
לו צרה הדרך

סוף דבר
כל סוף בו
חוזר אל ההתחלה.

***

המוות עלי גדול, אלוהים
אינני נכון
אל סופי

לא, זה לא סופי, אל, נכון?
אינני? אלוהים גדול
"עלי" המוות.

***

אני מאמין כי
עולה היא
(מולך הוא)
למען השם
(הוא מולך)
היא עולה
כי מאמין אני.

***

מספר יצור אנושי
על המקום
על-אנושי
יצור מספר.

***

כולם למען אחד (אלוהינו), אחד למען כולם.

***

השם: הקדוש ברוך הוא. ברוך הקדוש, השם.

ארסי סיסרא

"תם הקרב!", צָוַח
משפיע ארס
יספוג חלב רב
לח גוף סיסרא
עיף שם
מחוץ ברקה. מת.

אפור חתן? בלבן, בלב נִתח רופא

אפור חתן
לכלה באדום
מיד ישק
(בסוכה רב)
שבר הכוס בקֹשי
דימם ודאב
הלך לנתח רופא.