בא כאב

בא כריש
טֶרף דחף פנימה
מלוע עברה צוָחה
חוצה רבע עולם
ה' מינף פחד
פרט שיר כאב.

 

מודעות פרסומת

אופק קפוא

שירים פלינדרומים

קַלח עב, טל
משב צנה רבה
חרף הרצון
הִלקה גשם

בורק שלג
קפוא, אביך
כי בא אופק
גלש קרוב, מֻשג

הקלה נוצרה
פרח הבר
הנץ, בּׂשם
לטבע חלק.

***

ברק יכה
אור קפוא מתנקז
עיקר לו
כתם ליל

מתכול רקיע
זקן תֹם
אופק רואה
כי קרב.

***

חלמה אופק
לאחור הביטה
מה טיבה – רוח-אל?
קפואה, מלח.

***

זז אל אופק
דמוּע הלוּם קרב
רק מול ה' עומד
קפוא. לא זז.

***

שיר פלינדרומי שכל מילה בו פלינדרומית בגימטריה

קפא לובן האור
שלג גלש
רואה נבוּל אֹפק.
(181, 88, 212, 333, 333, 212, 88, 181).

***

משפטים פלינדרומים

רואה כי קפוא העקרב. ברקע האופק יכה אור.

***

קפוא מקור רוקם אופק.

***

אופק הלילה קפוא.

***

אופק שמש קפוא.

מי קרב ומי מערב רעמים וברקים?

שירים פלינדרומים

הרעם לבש צורה
הקול: הד רחב
מוסח ראשי, מורם הלוּם רעש
"ברק יכה אור, נוס אחורה!"

רוח. אסון רואה כי קרב
שער מול המרום
ישאר חסום, בחרדה לוקה
ה': "רוץ!" שב למערה.

***

מעז פנים וכותב:
"מערב פרוע
עומד דמוּע
עורף ברעם
בתוכו מינף זעם".

***

ברק יכה
אור קפוא מתנקז
עיקר לו
כתם ליל

מתכול רקיע
זקן תֹם
אופק רואה
כי קרב.

***

אלמלא ים רחב –
ברעם נופץ
בצפון מערב –
ברחמי אל מלא.

***

הברק שאל: "האם חם?"
שמש לֹעה פערה
הֻרעפה על שמש מחמאה
לאש קרבה.

***

רואה קרוב ברק
בלי רעש
לשערי לב קרב
בורק האור.

***

קרב לב רעם
מימש רעש
בשער שמים
מערבל ברק.

***

תום טיסה
קרב הברק
הסיט. מות.

***

פרגמנטים ומשפטים פלינדרומים

קר באי – לפה דחפה שלגון נערה. דעי: קרב גל של שלג ברקיע! דהר ענן וגלש הפחד, הפליא ברק.

***

"מעֹרב?" איש רב על "פרפר", סגנון גס. רפרף לעבר שיא ברעם.

***

ברקע אופק יכה אור. רואה כי קפוא עקרב.

***

המיחל כרעם ברק לקרב, מערך לחימה?

***

צִנה, חֹרף קר. בא ברק. פרח הנץ.

***

ברקים ורעמים, למים ערום יקרב.

***

ובשמים ערפל חלף, רעמים שבו.

***

לב רעם מעורר. רועם, מערבל.

***

הרעיד הרעם מערה. די! ערה.

***

ברק יכה. אור רואה כי קרב.

***

ברק ורעם? שמע רוק רב.

***

ברק מעריך כי רעם קרב.

***

ברק יכשיל ליש כי קרב.

***

טייס קרב כברק סייט.

***

קרוב קרב ברק בורק.

***

הרעם: ערה?

הכתיבה בי תכה

שירים פלינדרומים

שיר כאב בתוכי כותב (בא כריש)

עמדה ניצחת תבוסה – בא כריש
בִּצע לֹע רתימה, טֶרף דחף פנימה
מלוע עברה צְוָחה, חוצה רבע עולם
ה' מינף פחד, פרט המיתר על עצב
שיר כאב. הִסו בת – תחצין הדמע.

***

משורר יתום מותיר רושם

עורג משורר יתום
מילים מלב ספד
היוצר אל להקה כותב

הִכתיבה תוכן
הלימת-מילה
נכותה בי תכה

בתוך הקהל לא רצוי
הֶדף סבל ממילים
מותיר רושם גרוע.

***

הלימת מילה

יוצר הגיש מילה-מילה
מאות אלף עד תו
כופה מילים
תו אל תו, אות לאות

מילים הפוכות דע:
פלא תואם
הלימה לי
משיג הרצוי.

***

הבית כָּמס קסם כתיבה

חרוץ אתה
כותב הגות
בתוך הבַּית כלא
חרבך בלבך
בְּרח אל כתיבה!
כותב תוגה
בתוך התא צורח.

***

משפטים פלינדרומים

בתוך ראשי נוצר משפט: "טפש מרצון ישאר", כותב.

***

כופה היוצר הלימת-מילה רצויה הפוך.

***

רצוי משוב – ממילים מבושם יוצר.

***

עומד וכותב בלב, בתוכו דמוע.

***

יוצר, אל תחשוש! חת לא רצוי.

***

תום אות – מילים תואמות.

***

אלף-בית – כתיב פלא.

***

תֹם מוזה זוממת.

יחס גורר יחס

פלינדרומים לפי אותיות

יחד? לא, יחד מכלה. סחי
היחס הלך מדחי אל דחי.

***

יחס תחת יחס, סחי תחת סחי.

***

פלינדרומים לפי מילים

פלינדרום כמקשה אחת

החזיר לאביו
טובה תחת רעה
יין בן חומץ
ומנגד
חומץ בן יין
רעה תחת טובה
לאביו החזיר.

***

פלינדרום בחרוזים ובשורות

טובה תחת טובה
חובה עליה לבצע. עשתה לה. טוב-טוב לה עשתה. לבצע עליה חובה
אחת על אחת
תחת תחת תחת.

דוקר לרב, עבר לרקוד

הֻתש רב
"די לרשום!", האל רמז
"הצידה פְּנה! די!"

יד הֻנפה, דיצה
זֶמֶר מושר
ליד בר שתה.