בלש ישלב

שיר פלינדרומי

דרוש מעוף!
בלש אדום-שער
מיהו לא ידע

נבל – הרואה
האור הלבן?
עדי אלוהים

רעש מודא
שלב פועם
שורד.

***

משפטים פלינדרומים

מי טרפה דעת של בנים במין? בלש תעד הפרטים.

***

לבן, אדום – שִלוב ראוי. יואר בולש – מודא נבל.

***

עוקב בלש בשלב בִּקוּע.

***

שלב ידי בלש!

מודעות פרסומת

אונס

שיר פלינדרומי

רצון-דחף מילא
סקס הפך יעד-שיא
"תתעלסי!"

נבל בני סלע, תת-איש
דעי: כפה סקס אלים
פחד נוצר.

***

פלינדרום בשורות

איש בשיא
איש נבוב, נשיא
סקס
כפה ערל-לב. חבל, לרע הפך
משה, נָעם לך, למען השם?!
נשיא, לכלא לך! לא ישן
דחף מציק, הֵקיץ מִפחד.

***

משפטים פלינדרומים

פולשן יפני משרד הפך, סקס כפה, דרש מין. פין שלוף.

***

עצוב: סוּני אהבה. אינוס בוצע.

***

הדופק סנאי יאנֹס קִפודה.

(גרסה ארוכה:
הטוָּס דופק פשפש, סנאי אנס, שפשף קִפּוד – סוטה!)

עשר אצבעות לי יש

מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות

אני שואף קדימה
אתה – לגלגול הבא
אני מחזיק אצבעות
חשיש
"אצבעות" מחזיק אני
הבא ל"גלגול" אתה?
קדימה! שואף אני.

קפה

מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות

שחור לי שחור
מצפה לנס
אך הפוך מקבל
קפה הֻפק*
קפה מקבל, הפוך
אך לנס מצפה
שחור לי שחור.

* קפה הֻפק – פלינדרום לפי אותיות

השם הוא: השם

מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות

התחלה. אל חוזר בו
סוף כל דבר
סוף הדרך – צרה לו

פינה המקום מקום
המקום: פינה
לו צרה הדרך

סוף דבר
כל סוף בו
חוזר אל ההתחלה.

***

המוות עלי גדול, אלוהים
אינני נכון
אל סופי

לא, זה לא סופי, אל, נכון?
אינני? אלוהים גדול
"עלי" המוות.

***

אני מאמין כי
עולה היא
(מולך הוא)
למען השם
(הוא מולך)
היא עולה
כי מאמין אני.

***

מספר יצור אנושי
על המקום
על-אנושי
יצור מספר.

***

כולם למען אחד (אלוהינו), אחד למען כולם.

***

השם: הקדוש ברוך הוא. ברוך הקדוש, השם.

אל כלא!

אשת-איש אשם
בצעה רצח
תום לנו
דִין אתה כותב

בתוך התא
נידון למות
חצר העצב,
משא-שיא תִּשא.

חתול

מסידרת חיות

בן זכר רך זנב

תור חתול סיאמי רך זנב – תורם עתה הקול – לילל
לעת התעלל
ליל (לוקה התעמרות)
בן זכר ימאיס לו תחרות.

***

לוּ תחש קיבל (כשכש, נדחף, מפחד נשך), שכל ביקש חתול.

***

כביסה לתלות! חתול תלה, סיבך.

***

מי לו תחביב חביב – חתולים?

***

התעמלות, חתול, מעתה!

***

פלינדרום בשורות

הפיל ותחש: "חתול יפה"
פיל – חתול לו תחליף
ביב – חתול לו תחביב.