בצער הצרוף פורץ הר עצב

טרילוגית שירים פלינדרומים

אופקית דמעה
ניצב מול הר-עצב בלבי
טרם יכבה אור בכוכב
רואה בכי מרטיב לב
בצער הלום, בצינה
עמדתי קפוא.

***

נחבא הר-עצב
בצעיפי יׂפי
עצב בצערה אבחן.

***

בצערך תודי, דברי
שיר בדידות
כר-עצב.

***

משפטים פלינדרומים

הר עצב תשלוף ממפולשת בצערה.

***

בצער גדול שלו דגר עצב.

***

בצער דר עצב.

***

נוּגים מיגון.

***

פלינדרום בשורות

הר עצב בצערה
הר עשב בשערה.

מודעות פרסומת

עזה

שירים פלינדרומים

רגש הזעם מעזה שִגר

בִּעות – מוח לא נח, צורב משא
זֶכר מבטי הרוּג סבל חולל
רגש הזעם, החִיל סחף לחלש להציק
וחוקי צה"ל שִלח לפח

סליחה מעזה שִגר
ללוח לב סגור היטב
מרֻכז אשַם ברוצח
נאלח ומתועב.

***

הזעף טוען, עוטף עזה

הורג ביתוק עזה – הזעקות ישדרוּה
הורס ניתוק עזה – הזעקות ירפדוּה
הודף ריתוק עזה – הזעקות ינסרוּה
הורד שיתוק עזה – הזעקות יבגרוּה.

***

משפטים פלינדרומים

חום. עוז. עזה. זעזוע מוח.

***

הזעה. קיץ. מציקה עזה.

***

הזעזוע מעוז עזה.

***

פלינדרום בשורות

"לך ל-
עזה!" זע.

מיאוש נברח לחרב נִשואים

שירים פלינדרומים

יפוג מין (פֹּה כילה תהליך הפנים-גופי)

הרגש תומך – עוד סקס
התעלסו, חיים נוצרו
בבי"ח זאטוט אז חיבב
ורצון מי יחוסל עתה?
סקס דועך, מות שגרה.

***

זוג נשואים מיאוש נגוז

הסיר, המכסה
– זוג נשואים –
הלך מדחי אל דחי
הֻרגשה האיבה
שהביאה השגרה
יחד לא-יחד מכלה
מיאוש נגוז
הסכם הריסה.

***

כי ידע לבך לאן אלך בלעדייך

מיאוש נכיר
צמָא לחברות
בכי ידע לבך

לאן אלך בלעדייך?!
בתור בח"ל
אם צריך – נשואים.

***

פלינדרום בשורות

זוג אהבו, ט"ו באב וטוב האגוז
זוג יפה, "פיגוז"
זוג רגוּז
זוג נשואים מיאוש נגוז.