אופק קפוא

שירים פלינדרומים

קַלח עב, טל
משב צנה רבה
חרף הרצון
הִלקה גשם

בורק שלג
קפוא, אביך
כי בא אופק
גלש קרוב, מֻשג

הקלה נוצרה
פרח הבר
הנץ, בּׂשם
לטבע חלק.

***

ברק יכה
אור קפוא מתנקז
עיקר לו
כתם ליל

מתכול רקיע
זקן תֹם
אופק רואה
כי קרב.

***

אשת לוט חלמה אופק
לאחור הביטה
(מה טיבה, רוח-אל?!)
קפואה, מלח טול! תִּשא?

***

זז אל אופק
דמוּע הלוּם קרב
רק מול ה' עומד
קפוא. לא זז.

***

שיר פלינדרומי שכל מילה בו פלינדרומית בגימטריה

קפא לובן האור
שלג גלש
רואה נבוּל אֹפק.
(181, 88, 212, 333, 333, 212, 88, 181).

***

משפטים פלינדרומים

רואה כי קפוא העקרב. ברקע האופק יכה אור.

***

קפוא מקור רוקם אופק.

***

אופק הלילה קפוא.

***

אופק שמש קפוא.

מודעות פרסומת

קיר ריק

שיר פלינדרומי

נוצר הכותל (חומה)
טיב הקיר –
העדות מהאל

שַּח, לתוך קיר אִלם
כמס המשאלה
הלא שם ה', סמך

מלא רִיק כותל חש
לאה, מתודעה ריק
הביט המוח לתוך הרצון.

***

פלינדרומים בשורות

חש ריקבוני. תש העוז. זועה: משתין ובקיר. שח,
מתכופף וכתם.

***

סופי טיפוס
קיר מות. לפיר יפֹל. תום. רִיק.

***

משפטים פלינדרומים

המוסחת הדעת?! המוח ריק. קיר. חומה תֻעדה, תחסום.

***

שיא השלג, קיר בהר הבריק, גלש האיש.

***

משתין בקיר, רִיק בנית שם.

***

קיר בהיר. צעק: "עצרי!" הבריק.

***

נמר בקיר, אריק ברמן.

***

חרב קיר, עריק ברח.

***

תוריד קירות, תוריק דירות!