פלינדרומים המבוססים על הפלינדרום הארוך ביותר בעברית

הפלינדרום הארוך ביותר בעברית
וריאציה על הפלינדרום הארוך ביותר בעברית

שירים פלינדרומים

תום שמות

יְקום יחֱרב
הֲרגה תִּקרב
פסו ימי מחר
השם רשימה יבחר

הֵרים ילד עירום
ישייך אל מרום
הילדים על גברים
ובנות סִדרו זָרים

הלוא שר תעמולה
יהרוג, ירצח תפילה
צילק דתי מר
איש ממורמר

יזֻמן פג, תַּם. שֶבר
הדת, רואה קֶבר
חֶנק חש, רָחש
יִראָה הלב, לַחש

בלי מענה לצרה
יבֹא, פוחד, רע
זועק ירא רמות
הרי שֵמות:

תום, שירה, תומר, אריק, עוז, ערד, חוף, אבי, הרצלה, נעמי, לב, שחל, בלהה, ארי, שחר, שחק, נח, רבקה, אור, תדהר, בשמת, גפן, מזי, רם, רומם, שיא, רמית, דקל, יצהל, יפתח, צרי, גורה, יהלום, עתר, שאולה, מירז, ורד, סתו, נבו, מירב, גל, עמי, דליה, מור, מלאכי, ישי, מורי, עדלי, מירה, רחביה, מישר, משה, רחמים, יוסף, ברקת, הגרה, בר, חי, מוקי…

***

מות תום

תם, מודי, אופק, עוזיאלה, יחיאלה, תכלת, עפרה, תום, שני, נוי, לימור, מאיה, אושר, מגיד, ים, עידו, הילה, אושרית, הגרה, תמר, עפר, שמי, תמירה, רפאל, חלי, שירי, מנוּ, רגב, הִלה, בת, לב, רעם, דין, איציק, נֵחן, צביקה, רקפת, יורם, אמוץ, ענבל, נתנאל, יהל, ארז, עמיצור, נדב, אברהם, מוקי, נוֹב, ירוחמה, נעמי, לוטן, מידר, חגי, אדם, רפי, לאה, ירדן, הילל, עמית, דוד, ירמי, אבירם, הוד, משה… הֻשמדו.

המרי בא – ימרידו דתי מעללי ה'
נדרי האל יפר. מדאיג
חרדים נטולי מענה מחו:
"ריבון יְקום, מה רב אָבדן!"

רוצים עזר אלֹהי – לא נִתן
"לב נעצום", אמרו, "יתפקר"
ה' קיבץ נחנקי ציאניד
מערבל תבהלה בגרונם

ירי שילח
לאפר הרי מתים שרף
ערמת הרג התיר
שואה ליהודי עמי

"די! גְמר שואה!"
יאמרו מיליוני נשמות
"הרף! עת לכת ה'!"
לא יחיה, לא יזוע, קפוא ידום, מת.

***

תמלא תודעה עדות אלמת

פרוֹט פוֹרט מי מת
השמות רכוֹז רוּכזו
נטש, ברח האור
צורחת חומה
שִגרה עדות אל-מת

תִּמלא תודעה רגש
המוח תחרוץ
רואה חרב שטן וזכוֹר זוֹכר:
תום שה תמים –
טרוֹף טוֹרף.

***

משפטים פלינדרומים

פרוֹט פוֹרַט מי מת: השה, תמים – טרוֹף טוֹרַף.

***

אִבחן בצערה הר עצב נחבא.

***

בצער הצרוף פורץ הר עצב.

***

מי מת?! השה, תמים.

פלינדרומים נוספים העוסקים בשואה (אל שואה או שלא)

מודעות פרסומת

אל שואה או שלא

שירים פלינדרומים

תמלא תודעה עדות אלמת

פרוֹט פוֹרט מי מת
השמות רכוֹז רוּכזו
נטש, ברח האור
צורחת חומה
שִגרה עדות אל-מת

תִּמלא תודעה רגש
המוח תחרוץ
רואה חרב שטן וזכוֹר זוֹכר:
תום שה תמים –
טרוֹף טוֹרף.

***

האושר מגמר שואה

מייחל ליבש גיהנֹם
קפא מקור הניצול
בלב לו צינה
רוקם אֹפק
מנהיג שביל לחיים.

***

לזכור רוך ז"ל

לזכור ציוו שואה
מחנה רכוז. המָתה
תמה, זוכר, הנחמה
אושוויץ. רוך ז"ל.

***

פורש אל, הלא שרוף?!

לא מתחבט נאצי
נקם בכם שמים שם
כבמקני צאן טבח
תם אל.

***

דור שני –
כוחו
מבין אני
במוחו
כי נשרוד.

***

רפא מאפר

רפא, הבורא!
שא עיניך
כי ניע אש
ארובה. אפר.

***

לא היה אל

ידי לאל
לא היה אל
לאל ידי.

***

משפטים פלינדרומים

האם יפשע אדולף?! כמובן. בום! כפלו דאעש פי מאה.

***

נחבא ה'. נכסי צאן ברזל לזר – בנאצי סכנה אבחן.

***

גז מערבל בלב רע-מזג.

***

לא עוד! (מדוע, אל?!)

חסר לנו, חסר

מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות

חתיכה חסרה לי
לקחה מליבי פרודה
(כימיה יש)
חתיכה, פצצה

התפוצצה עלי
אין השלמה בינינו
תהום בינינו
השלמה אין

עלי התפוצצה פצצה
חתיכה (יש כימיה: פרודה)
מליבי לקחה
לי חסרה חתיכה.

***

החתיכה החסרה היא?!
יצאה ממנו
נפרדת חוה

אדם איננו שלם
עימה
שלם איננו

אדם – חוה נפרדת ממנו
יצאה היא
החסרה החתיכה?!