מי גלש בשלגים?

שירים פלינדרומים

הציץ מבעד אשנב
אתמול בערב שירה
גלש איש רוח צפונה
בערב שירה
הר ישבּׂר עב

הנוף צחור
שיא שלג
הר ישב רעב –
לוֹ מתאבן
שאדע במציצה.

***

מלבין שלג
צח יפֹּל
הנוף: מורד
רכס צרפתי
רוחץ באשד
קיר בהר הבריק
דשא בצחור
יתפרץ סכר
דרום פונה
לפי חץ
גלשן יבלם.

***

מים, שלג
רוח, שלג
די לשלג
שגלש לי!
דגל שחור
גל שמים.

***

שיר פלינדרומי שכל מילה בו פלינדרומית בגימטריה

קפא לובן האור
שלג גלש
רואה נבוּל אֹפק.
(181, 88, 212, 333, 333, 212, 88, 181).

***

משפטים פלינדרומים

קר באי – לפה דחפה שלגון נערה. דעי: קרב גל של שלג ברקיע! דהר ענן וגלש הפחד, הפליא ברק.

***

גלשונים זהרו אבל בלב אור הזמינו שלג.

***

גלשנו מהר כי ניכר המון שלג.

***

גלש האיש בשיא השלג.

***

רוח, שלג, דגל שחור.

***

גל שבור מרוב שלג.

***

גל שינוי: ביוני שלג.

***

גל שרב שבר שלג.

***

גלשתי בבית שלג.

***

גל שבר רׂב שלג.

***

שלגון לנו גלש.

***

גל שלג.

***

פלינדרום בשורות

נכס מְסֻכּן
מי פער גג רעפים?
חור. פנימה מינף רוח
שלג שגלש
גג
התקין שוב, לֻכלך לבוש. ניקתה.

***

צירוף מילים שכל מילה בו פלינדרומית בגימטריה

גלשן שלג (383, 333).

***

משפטים פלינדרומים שכל מילה בהן פלינדרומית בגימטריה

בדה שלג, גלש הדֹב (11, 333, 333, 11).

***

גלש תחת שלג (333, 808, 333).

פלינדרום בשורות בו סך הגימטריה של כל המילים בשורה פלינדרום

תחת (808)
שלג גלש (666)
קלח, וחלק (282)
קרח. חרק (616)
הקול, לוקה. (282)

***

שיר פלינדרומי בחרוזים בשורות ובו כל מילה פלינדרומית בגימטריה

השיגה לבושה, השובל הגישה (323, 343, 343, 323)
שלחה ש"ג – יִגש. הֻחלש (343, 303, 313, 343)
השבוי – בושה. הַשוב יוּבשה? (323, 313, 313, 323)
שלג מֻשג, גשם גלש (333, 343, 343, 333)
השמח ושש? ששו חמִשה. (353, 606, 606, 353)

* גם מספר האותיות בשיר זה, 77, הוא מספר פלינדרומי.

מודעות פרסומת

בצער הצרוף פורץ הר עצב

טרילוגית שירים פלינדרומים

אופקית דמעה
ניצב מול הר-עצב בלבי
טרם יכבה אור בכוכב
רואה בכי מרטיב לב
בצער הלום, בצינה
עמדתי קפוא.

***

נחבא הר-עצב
בצעיפי יׂפי
עצב בצערה אבחן.

***

בצערך תודי, דברי
שיר בדידות
כר-עצב.

***

משפטים פלינדרומים

הר עצב תשלוף ממפולשת בצערה.

***

בצער גדול שלו דגר עצב.

***

בצער דר עצב.

***

נוּגים מיגון.

***

פלינדרום בשורות

הר עצב בצערה
הר עשב בשערה.

ביבי ושרה

שיר פלינדרומי

עיקרי, לא משני מין
בשביל ליבש בנימין
שמאל ירקיע.

***

פרגמנטים ומשפטים פלינדרומים

לוקה נתניהו. מירי – בוחרי רחוב ירימוה, ינתן הקול.

***

שרה: "זוז ביבי! אכין עם למען יכאיב, יבזוז הרש".

***

שמים לב: סרח בנימין – ימין בחר, סבל מימש.

***

לבני, בוז'י: "ביבי זובי, נבל".

***

הרֶשע, שֶפע, פֶּשע – שרה.

***

בי הליכוד כדכדוך ילהיב.

***

לא נוצר ביבי ברצון אל.

***

מנהיג ביבי בגיהנֹם.

הכתיבה בי תכה

שירים פלינדרומים

שיר כאב בתוכי כותב (בא כריש)

עמדה ניצחת תבוסה – בא כריש
בִּצע לֹע רתימה, טֶרף דחף פנימה
מלוע עברה צְוָחה, חוצה רבע עולם
ה' מינף פחד, פרט המיתר על עצב
שיר כאב. הִסו בת – תחצין הדמע.

***

משורר יתום מותיר רושם

עורג משורר יתום
מילים מלב ספד
היוצר אל להקה כותב

הִכתיבה תוכן
הלימת-מילה
נכותה בי תכה

בתוך הקהל לא רצוי
הֶדף סבל ממילים
מותיר רושם גרוע.

***

הלימת מילה

יוצר הגיש מילה-מילה
מאות אלף עד תו
כופה מילים
תו אל תו, אות לאות

מילים הפוכות דע:
פלא תואם
הלימה לי
משיג הרצוי.

***

הבית כָּמס קסם כתיבה

חרוץ אתה
כותב הגות
בתוך הבַּית כלא
חרבך בלבך
בְּרח אל כתיבה!
כותב תוגה
בתוך התא צורח.

***

משפטים פלינדרומים

בתוך ראשי נוצר משפט: "טפש מרצון ישאר", כותב.

***

כופה היוצר הלימת-מילה רצויה הפוך.

***

רצוי משוב – ממילים מבושם יוצר.

***

עומד וכותב בלב, בתוכו דמוע.

***

יוצר, אל תחשוש! חת לא רצוי.

***

תום אות – מילים תואמות.

***

אלף-בית – כתיב פלא.

***

תֹם מוזה זוממת.

תל אביב

משפטים פלינדרומים

"מעליב!" שביר בעל דחוי, מבליט רגש. תל-אביב: "אל תשגר טיל במיוחד לעברי, בשביל עם".

***

חירב בית. נראה את חצר הרצח, ת"א. האר נתיב בריחה!

***

מי רעה? ת"א. יפחד. תל-אביב, אל תדחפי את הערים!

***

ביב אל תיבשו, תלכו אל אוכל, תושבי תל אביב!

***

מורָד בחצר תל אביב: ביב. אל תרצח בדרום!

***

פרחי לבלב. תל אביב, אל תבלבלי חׂרף!

***

כל תל-אביב אהבה אביב. "אל תלך!"

***

כל תל-אביב: "אביב, אל תלך!"

***

מול חוף יפו. חלום.

***

פלינדרום בשורות

נתן
אילף הנמר, תל אביב. אלתרמן הפליא
מיני מילים, מילי מינים
כותב בתוך
עצמה – שִמשה מצע
העיר, הריעה.

פוסטים קשורים

ערים
ערים בקיצור בצופן אתב"ש

שא להב"ה לאש!

פורשֹת ייסורי אהבה לנוצרי: רצון להב"ה – אירוסיי תשרוף.

***

שאל: "פוחד?" להב"ה לדחוף לאש!

***

יאמר: "לא נוצרי רצון אל", רמאי.

***

"בתוך הלהב"ה בהלה", כותב.

***

הביאה להב"ה בהלה, איבה.

***

תום להב"ה, למות!

העדות מתודעה

שירים פלינדרומים

העדות האל-מת
העידי! פרטי מי מת!
תמים יִטרף, ידיעה
תמלא התודעה
.

***

הכרה עיגן
בתודעה משורר
רושם העדות
בנגיעה רכה.

***

הכרה שלחה עדוּת:
נואש רִקוד הקרב מול היגון
עתה מתברר: עצום כאב
בא כמו צער רב (תם התענוג)
יהלום ברקה, דוקר שאון
תודעה חלשה, רכה.

***

מוסר כיווץ ראוּת אל האופק, העדות תחסום
מוסר-פרסום נכלולי לו, לכן מוסר פרסום
מוסחת תודעה, קפואה, לא תוּאר – צווי כרסום.

***

משפטים פלינדרומים

צרחה עדוּת חומה: אושוויץ. ציוו שואה, מוח תודעה חרץ.

***

מוח שִגר את העדות, הריץ בציר התודעה תא רגש חום.

***

תודעה רגש חלק. מרז בלב זרם, קלח. שִגר העדות.

***

העדות בסוף. תיכון יחנך? כן, חינוך יתפוס בתודעה.

***

הכרה שלחה עדוּת: תודעה חלשה, רכה.

***

רצון נושל מתודעה, העדות מלשון נוצֵר.

***

העדות: התוגה הלילה – הגות התודעה
(כל המילים בפלינדרום זה מתחילות באות ה').

***

עמוּד חלש העדות לתודעה שלח, דומע.

***

לאה מתודעה, ריק קיר העדות מהאל.

***

תודעה צורחת. תחרוץ העדות.

***

תודעת משורר רושמת עדות.

***

ריבוע קסם 5*5

מ  ת  ל  ה  ב
ת  ו   ד  ע  ה
ל  ד  ל   ד  ל
ה  ע  ד   ו   ת
ב  ה  ל  ת  מ

מתלהב תודעה לדלדל, העדוּת – בהלתם.