מחרוזת פלינדרומים קצרים לפי מילים

"מבצע" חיסול החמאס
יגיע לקיצו
לא ייתכן! לא
לקיצו יגיע
החמאס. חיסול "מבצע".

***

קל טרף
הוא
זאת עובדה
חרף נפש
חרף עובדה זאת
הוא
טרף-קל.

***

לא ממש. לא, זה לא זה. לא, זה לא. ממש לא.

***

בור נפער, חלל נפל. חלל נפער, בור.

מודעות פרסומת

אלוף שום

מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות

שום אלוף אינו אלוף שום
כלום אלוף הוא?! אלוף כלום
כלום, שום דבר, "שום כלום"

מסריח התרגיל, מסריח!
להדיח אותו, להדיח!
אלוף רב עם רב-אלוף.

יצירתי

מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות

כותב, עורך ספרים
יצירתי אני
יצירתי: ספרים
עורך, כותב.

שליטה בחומר

מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות

בנפש יש צורך:
מזדקק חומר למחשבה,
חומר לרוח
(חומר למחשבה)

"חומר" מזדקק
צורך יש בנפש.

מרתקת

מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות

מרתקת אותי
הטלוויזיה
לבית
הטלוויזיה
אותי מרתקת.

נפטר

מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות

ממלחמה נפטר השלום?
עליו השלום
נפטר ממלחמה.

***

נפטר מסמים או מסמים נפטר.

גורו מן גורו

מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות

מזהיר המצב, מספר
לכם גורו
גורו לכם!
מספר המצב, מזהיר.