לב הבל

ה' ברקיע רושף
נבהל קין – "חם" האל
רצח בראשית בֻּצַּע בהבל
הוחבא כמעט
הרוג מה'

קין מדמם, דם
נמזג – אדמדם
מד אדם מדם
דאג זמן, מדמם דם
ניקה

מגורה טעם כאב
חוה – לבה בעצב
תישאר בחצר לאה
מחניק לה בנפש ורע
יקרב ה'.

אופק קפוא

שירים פלינדרומים

קַלח עב, טל
משב צנה רבה
חרף הרצון
הִלקה גשם

בורק שלג
קפוא, אביך
כי בא אופק
גלש קרוב, מֻשג

הקלה נוצרה
פרח הבר
הנץ, בּׂשם
לטבע חלק.

***

ברק יכה
אור קפוא מתנקז
עיקר לו
כתם ליל

מתכול רקיע
זקן תֹם
אופק רואה
כי קרב.

***

חלמה אופק
לאחור הביטה
מה טיבה – רוח-אל?
קפואה, מלח.

***

זז אל אופק
דמוּע הלוּם קרב
רק מול ה' עומד
קפוא. לא זז.

***

שיר פלינדרומי שכל מילה בו פלינדרומית בגימטריה

קפא לובן האור
שלג גלש
רואה נבוּל אֹפק.
(181, 88, 212, 333, 333, 212, 88, 181).

***

משפטים פלינדרומים

רואה כי קפוא העקרב. ברקע האופק יכה אור.

***

קפוא מקור רוקם אופק.

***

אופק הלילה קפוא.

***

אופק שמש קפוא.

תודות לאל, תודות

מסידרת קונוטציה מקראית

מתושלח. הגיל: 969 – ליגה! חלש ותם.

נביאים

מסידרת קונוטציה מקראית

רשע ירתֹם תרי-עשר
נביא לו מכות וכמו לא יֻבן
ה', ינפץ מוח נחום, צפניה
תום נבואה או בן-מות.

***

אי בנה, נתן הנביא?
נִבא הלא מות. תבוא כאובת-תום אל האבן
נתן
מאם
מתייתם.

אבא, אמא, אבא

(הסבר לכותרת: שני האבות הם אברהם ויצחק והאמא היא שרה).

מסידרת קונוטציה מקראית

"צאצא, אברהם, קח!"
ציוה אבינו כך
וניבא ה', ויצחק
מהר בא, אץ-אץ.

***

לא עם שיקח ציון, ויצחק ישמעאל.

***

מיהו לא יצחק? חצי אלוהים.

***

הירשה מה' שרי "ה'"?

הדג – אגדה?!

מסידרת קונוטציה מקראית

“עיר ה', הו נינוה!" הריע
עולב עלב לו. דג גדול בלע בלוע.

משה רבנו, נבר השם

מסידרת קונוטציה מקראית

מי-גשם הניב עב
נהרות קלח השם
ישקה מעל רקיע

דוֹם, חת
אל מנהיג דחף
בהר סיני

עשרה חוקים לאל
לא למיקוח הרשע
יניס רהב פחד-גיהנֹם

"לא תחמוד" – עיקר לעם הקֹשי
משה חלק תורה
נבע בינה, מֻשגים.

***

משה: "מחריד! די! רחם השם!"

משה קצב