אונס

שיר פלינדרומי

רצון-דחף מילא
סקס הפך יעד-שיא
"תתעלסי!"

נבל בני סלע, תת-איש
דעי: כפה סקס אלים
פחד נוצר.

***

פלינדרום בשורות

איש בשיא
איש נבוב, נשיא
סקס
כפה ערל-לב. חבל, לרע הפך
משה, נָעם לך, למען השם?!
נשיא, לכלא לך! לא ישן
דחף מציק, הֵקיץ מִפחד.

***

משפטים פלינדרומים

פולשן יפני משרד הפך, סקס כפה, דרש מין. פין שלוף.

***

עצוב: סוּני אהבה. אינוס בוצע.

***

הדופק סנאי יאנֹס קִפודה.

(גרסה ארוכה:
הטוָּס דופק פשפש, סנאי אנס, שפשף קִפּוד – סוטה!)

מודעות פרסומת

חרב נפש "שפן", ברח

הנהג הדורס אותר בפריז

לא מובן פשע "שפן": בּוּם! אל
הכביש שיבכה
צרפתי יתפרץ

חרב נפש "שפן", ברח
"שפן" אשם במשא נפש
אל כלא!

פלינדרומים משיבי נפש (שפן)

תרמֹז הזמרת

פרשת מרגול

תרמֹזה מרגול: "מדושן עונג, רמאי אמרגן" ועֹנש ודם לו גרמה זמרת.

גורו מן גורו

מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות

מזהיר המצב, מספר
לכם גורו
גורו לכם!
מספר המצב, מזהיר.

שיכולי אותיות בסימן שאלה

מי ש(ו)רף? הפר(ו)שים /
מי פ(ו)רש? השר(ו)פים.

***

מי חלם? המלחים /
מי לחם? המחלים.

***

מי תם? המתים /
מי מת? התמים.

פלינדרום על פלינדרום

פלינדרום על פלינדרום

מי יִוָשע? מור, דני – לפי פלינדרום עשויים
מי כורע? מור, דני – לפי פלינדרום ערוכים
מלשן מור, דני לפות בשִבתו. פלינדרום נשלם.

***

רוז מרת פלינדרום. מור, דני לָפת רמזור!

***

נוצר מראשי הִפוכופֹּה, ישאר מרצון.

***

פלינדרום בחרוזים

רוח של פחד נטשה חצור
רוח אל צור
הביאה האיבה. רוץ לאחור*
רוצח! השטן דחף לשחור.

* מקור המילה פלינדרום, במילה היוונית "פלינדרומוס" שפירושה: לרוץ לאחור.

הִכּה

פלינדרומים בשורות

הכתרה. מהר! תכה
קת, שומר מושתק
נוטל שלטון
צפוני מורד מדרום, ינופץ
פסל על סף
הארמון ומראה
מלך נכלם
ישאר בראשי.

***

הכיבוש הכתיב: רע ערבי, תכה! שוב יכה
שוב יכה ונלמד: דם לנו, הכיבוש.

***

מי תכה להכתים?
הכתמה בהם תכה.

***

הך! מהירה הרי המכה
הסטירה הרי טסה.

***

הלימת מילה:
הכתיבה בי תכה.

***

אל נטשה, תכה כת השטן, לא?
מול ה' תהלום.

***

משפטים פלינדרומים

מיחל אנוכי לטוב. טוב חסר הערב (רע הרס). חבוט. בוטל. יכו נאלחים.

***

דב את נטע מכה, כמעט נתאבד.

***

ברק יכה. אור רואה כי קרב.

***

הכיש, חנק – נחש יֻכה.

***

הִכו. נחבל בחנוכה.

***

הכי כבד בך יכה.

***

מי כמונו מכים?