אונס

שיר פלינדרומי

רצון-דחף מילא
סקס הפך יעד-שיא
"תתעלסי!"

נבל בני סלע, תת-איש
דעי: כפה סקס אלים
פחד נוצר.

***

פלינדרום בשורות

איש בשיא
איש נבוב, נשיא
סקס
כפה ערל-לב. חבל, לרע הפך
משה, נָעם לך, למען השם?!
נשיא, לכלא לך! לא ישן
דחף מציק, הֵקיץ מִפחד.

***

משפטים פלינדרומים

פולשן יפני משרד הפך, סקס כפה, דרש מין. פין שלוף.

***

עצוב: סוּני אהבה. אינוס בוצע.

***

הדופק סנאי יאנֹס קִפודה.

(גרסה ארוכה:
הטוָּס דופק פשפש, סנאי אנס, שפשף קִפּוד – סוטה!)

מודעות פרסומת

חום בלב מוח

מותש גוף, עיפות
הכרה נדעכה עיגן שכל

למוח ישֵן מוצע כר

נים-דמיון נרקם

חום ליבי למוח
מֻקרן נוי, מדמיֵן

רֹך עצום, נשי, חומל

לכשנגיעה כעדנה רכה
תופיע, פוגש תום
.