שבועות

חלב – עבר עתו, עובש צימח, החמיץ שבועות. ערב, עב לח.

***

הספירה, 7 * 7, הרי פסה.

***

תורה לי. גמר מגילה. רות.

***

זעו בתורם רות, בועז.

***

תיקון הלילה, נוקית?!

***

ליל גבינה הניב גליל.

בלה, לה לב

פלינדרומים כמקשה אחת

בלה – תום לה
יחד יִדו אבנים (רגימה)
ותלחם בלה (תצֻיד, תחֻמש)

תום יעף, תום ישן
הלקה בלב?
הקלה: נשימות, פעימות

שמחת-דיצת הלב
מחלתו ה' מיגר (מי נבא?) ודי דֶחי
הלמוּת הלב.

***

פלינדרום בשורות

מני נם
ישן שי
בלה חולמת מלוח הלב
יקימם מיקי
רועי יעור.

ואלו שמות

קפה

מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות

שחור לי שחור
מצפה לנס
אך הפוך מקבל
קפה הֻפק*
קפה מקבל, הפוך
אך לנס מצפה
שחור לי שחור.

* קפה הֻפק – פלינדרום לפי אותיות

ארסי סיסרא

"תם הקרב!", צָוַח
משפיע ארס
יספוג חלב רב
לח גוף סיסרא
עיף שם
מחוץ ברקה. מת.

מוחה זעה, עז החום

צמא תם
שתה בגן
תה קולח שקִבּל
עד תום ימחה הזעה

בריכה. שוחה
חושה כי רבה, עזה
החמימות, דע לבקש חלוק!
התנגב, הֻתש מתאמץ.

***

עקשת שמש
"החוצה!"
עז החֹם, אש

אמחה זעה
צוחה:
"שמש תשקע!"

מוצה הצום

משפטים פלינדרומים

על רעב הצם אל מחל? נאכל כאן לחם, לא מצה; בער לֹע.

***

הרף! הרף! ינוח מצומו, צמחוני? פרה-פרה.

***

הצמא, הרעב: "הצום מוצה". בערה אֻמצה.

***

גופי, דע, מצטמק. בלב קמט. צם עד יפוג.

***

מצטהל איש, בחֹם שמח, בשיא-להט צם.

***

מוציא לשתות, נאכל כאן תות, שלא יצום.

***

לצום תחת רקיע? העיקר תחת מוצל.

***

לא מִפחד צמו – אומץ, דחף מאל.

***

לא רע צם. בוטל טוב, מצער אל.

***

מוצה, פוסק – סוף הצום.

***

הצמא יצום? מוציא מצה.

***

רב צם, אל ממלא מצבר.

***

לקמוץ יד די! צום קל.

***

התאמצת, צם אתה.

***

צם צמא, לא מצמץ.

***

מצב ער: רעב, צם.

פלינדרומים בשורות

חיָּל צם? מצליח
(חל צום מוצלח).

***

מציֵן: "אני צם"
(מוצא הפה: "אצום").

יום כיפור

הרף, כפרה!

***

תשעה באב

הפנימי: די בוטה תשעה באב! הַעשתה טוב יד ימין פֹּה?

***

חֱרבן הבית. לתיבה נברח?

דוקר לרב, עבר לרקוד

הֻתש רב
"די לרשום!", האל רמז
"הצידה פְּנה! די!"

יד הֻנפה, דיצה
זֶמֶר מושר
ליד בר שתה.

מים! מים!

מים ילד שתה
אִם צמח בר הֻשקה
קשה – רב חֹם
צמא, הֻתש – דלי מים!

בירה, ריב

העוז בי הריב ירהיב – זועה!

הבר תומך בכמות רבה
בירה, בְּרם, מרבה ריב
פחד. ריב כביר. דְחפוֹ
מִילא, רוכש שִכּור אלים
המון אלכוהול לו. הו, כלא! (נו, מה?!)
שיא תסיסת איש
הלא מעציב ריב?! ירביץ עם אלה
יפוג הריב אך אבוי לו ולי ובא כאב. ירה. גופי
העוז שאב. ישיב אש. זועה:
בריון עם עִנוי רב
הלך ומת, תם וכלה.

***

פלינדרומים בחרוזים

ריב סביר?
ריב סם מסביר
ריב עביר?
ריב עם מעביר.

***

מג-בירה ריב. גם
מג לגם
מגומד אדם וגם
מג. דם דגם.

***

משפטים פלינדרומים

שוב יכביר ריב כיבוש.

***

בר ריחם. מחיר רב.

***

מילה פלינדרומית

תוססות.